Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • od 2017-05-11 do 2018-05-11

  Informacja Publiczna

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako podmiot realizujący zadania publiczne obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Informacja publiczna udostępniana jest:

  Informacja nieudostępniona w ww. miejscach jest udostępniania na wniosek.
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować:

  • na adres:

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
  ul. Cześnikowska 18
  60-330 Poznań

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać dane niezbędne do udzielenia w sprawie odpowiedzi i przede wszystkim określać:

  • adresata wniosku,
  • treść żądania,
  • sposób i formę udzielenia odpowiedzi,
  • dane kontaktowe wnioskodawcy, na które zostanie przesłana odpowiedź,
  • dane osobowe wnioskodawcy (dane niezbędne w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania w sprawie, zgodnie z wymogami art. 107 kpa).