Oferta: DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 1

Data publikacji: 2018-06-05
Nr ref.: MOPR/35/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 1
Informacje dodatkowe: DZIAŁ EKONOMICZNY / UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWIE/PEŁEN ETAT

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-28

Zakres podstawowych czynności

 • bieżące przygotowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo - księgowego,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • nadawanie na dokumentach księgowych klasyfikacji budżetowej,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • uzgadnianie i analizowanie kont syntetycznych i analitycznych w trakcie i po zakończeniu każdego miesiąca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi MOPR,
 • bieżące nanoszenie zmian dotyczących nazwisk i numerów kont klientów i kontrahentów,
 • wystawianie rachunków, faktur, not księgowych,
 • udział w szkoleniach w sytuacji zmian przepisów,

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie na kierunku ogólnym lub ekonomicznym,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu,
 • wiedza z zakresu Ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o rachunkowości,
 • dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,
 • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wysoki poziom zaangażowania
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • samodzielność i elastyczność w wykonaniu zadań
 • etyka zawodowa
 • komunikatywność
 • wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • samodzielność i elastyczności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe zawodowe / magisterskie,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.
 • Zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymaga prowadzenia uzgodnień, pozyskiwania i wymiany informacji,
 • praca i stanowisko pracy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach (brak windy) i może zaistnieć potrzeba wyjazdów służbowych.

Informacja o wyniku naboru

MOPR-35-2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-28 14:26 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)