Zamówienie: MAP-3/18

Sygnatura zamówienia: MAP-3/18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
kontakt: tel. 61 852-82-51, 61 852-64-30 , fax 61 852-53-06
email: muzarp@man.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

28 grudnia 2018 do godz. 10:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 grudnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-28

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-02-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Śniady
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-18 14:46 - przedłużenie terminu (Aktualizacja)