Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 22/2018 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W 2018 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NR 22/2018 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W 2018 ROKU

od 2017-11-22 do 2017-12-13

OTWARTY KONKURS OFERT NR 21/2018 NA WSPIERANIE/POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" ORAZ "TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO" W 2018 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NR 21/2018 NA WSPIERANIE/POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" ORAZ "TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO" W 2018 ROKU

od 2017-11-22 do 2017-12-13

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" roku 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2017

od 2017-09-12 do 2017-12-17

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w latach 2017-2018 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w latach 2017-2018 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2017-07-14 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2017-04-18 do 2017-12-17

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2017-03-14 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2017 i 27/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2017 i 27/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2017-02-28 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 12/2017 oraz 22/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa"

od 2017-02-01 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" (środki w ramach PBO 2017)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017)

od 2017-01-30 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

od 2017-01-27 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" , realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2017-01-20 do 2017-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2017 oraz 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w roku 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2017 oraz 13/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" , realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

od 2016-12-23 do 2017-12-31