Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie budynku handlowo-usługowego, przewidzianej do realizacji na dz. nr 18,
ark 35, obręb Junikowo oraz dz. nr 22 i 30, ark 16, obręb Górczyn, dz. nr 176/32 (część),
ark. 01, obręb Górczyn, położonych przy ul. Promienistej 160 w Poznaniu, wszczętej
z wniosku z dnia 19.10.2018 r.

NAPOLLO 19 Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12; 02-823 Warszawa.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U07.6730.1063.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 04 listopada 2019r. r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Poznania

Nr 653/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej

w parterze, przewidzianej do realizacji na dz. 131/2, cz.dz. 165/8, ark. 14, obręb Wilda

położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 154.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA- UA-UA-I.6730.155.2019)

u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-08 do 2019-11-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 171 / 2019  o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej- segment lewy na budynek usługowy - gabinety lekarskie, przewidzianej do realizacji na działce nr 17/1, arkusz 23, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wiślanej 22.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.518.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-11-04 do 2019-11-18