Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. zezw. na złożenie świad. do depozytu sąd. na wniosek ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A. przy udziale nast. prawnych Franciszka Tomaszewskiego, miejsce pobytu nast. pr. nie jest znane, ustanowiono dla nast. pr.kuratora w os. r.pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie dot. zezw. na złożenie świadczenia do depozytu sądowego na wniosek ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A. przy udziale nast. prawnych Franciszka Tomaszewskiego, miejsce pobytu następców pr. nie jest znane, ustanowiono dla następców pr.kuratora w os. r.pr. Joanna Kopania. I Ns 474/19

od 2019-11-07 do 2019-12-09

Obwieszczenie o zezwoleniu na złożenie przedm. świadcz. do depozytu sąd. z udziałem następców prawnych Walentego Piekuchy i Marianny Piekucha, których miejsce pobytu nie jest znane i dla których ustanowiono kuratora w osobie adw. Marcina Bojanowskiego.

Obwieszczenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z udziałem następców prawnych  Walentego Piekuchy i Marianny Piekucha, których miejsce pobytu nie jest znane i dla których ustanowiono kuratora w osobie adw. Marcina Bojanowskiego. I Ns 1301/18

od 2019-11-07 do 2019-12-09

Postanowienie w spr. nieletniego Arkadiusz P.- przekazanie sprawy właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi.

Postanowienie w spr. nieletniego Arkadiusz P.- przekazanie sprawy właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi. IV Nw 40/19

od 2019-11-05 do 2019-12-06

Informacja o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 284,00 zł. tyt. wierzytelności AM INSTALBUD sp. z o.o., siedziba Wysogotowo.

Informacja o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 284,00 zł. tyt. wierzytelności AM INSTALBUD sp. z o.o. siedziba Wysogotowo.I Ns 2/19

od 2019-11-05 do 2020-05-06

Postanowienie w spr. zezwolenia wnioskodawcy:Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.431 zł. tyt. odszkodowania.

Postanowienie  w spr. zezwolenia wnioskodawcy:Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.431 zł. tyt. odszkodowania. I Ns 748/19

od 2019-10-24 do 2019-11-25

Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy (dot. zezw. na złożenie do dep. sąd. kwoty 1.431 zł).

Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego wierzyciela,któremu przysługuje w stosunku do wnioskodawcy:PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wierzytelność stanowiąca odszkodowanie kuratora w osobie r.pr. Kamila Płowuchy (dot. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.431 zł).

od 2019-10-24 do 2019-11-25

Postanowienie w spr. o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przez wnioskodawcę: TRUST S.A. z siedzibą w P-niu kwoty 154.000 zł. należnej wierzycielom z tyt. obligacji serii B.

Postanowienie w spr. o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przez wnioskodawcę: TRUST S.A. z siedzibą w P-niu kwoty 154.000 zł. należnej wierzycielom z tyt. obligacji serii B. VII Ns 853/17

od 2019-10-21 do 2019-11-22

Postanowienie w spr. o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wnioskodawcy p. Łukasz Zdeb kwoty 700 zł. tyt. wierzytelności należnej Fundacji na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych i Bezpieczeństwa na Drodze "Koniczynka"w P-niu.

Postanowienie w spr. o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wnioskodawcy  p. Łukasz Zdeb kwoty 700 zł. tyt. wierzytelności należnej Fundacji na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych i Bezpieczeństwa na Drodze "Koniczynka"w P-niu. VII Ns 664/17

od 2019-10-21 do 2019-11-22

Ogłoszenie o zezwoleniu dla TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.900 zł. należnej wierzycielom.

Ogłoszenie o zezwoleniu dla TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.900 zł. należnej wierzycielom. VII Ns 23/18

od 2019-10-10 do 2019-11-12

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego na wniosek Biura Inwestycji Grunwald Sp.A. kwoty: 79,20 zł. tyt. świadczenia dla p. Eugeniusz Juskowiak.

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego na wniosek Biura Inwestycji Grunwald Sp.A. kwoty: 79,20 zł. tyt. świadczenia dla p. Eugeniusz Juskowiak. IX Ns 108/19

od 2019-10-09 do 2019-11-12

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego na wniosek Biura Inwestycji Grunwald Sp.A. kwoty: 79,20 zł. tyt. świadczenia dla p. Marek Stoiński.

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego na wniosek Biura Inwestycji Grunwald Sp.A. kwoty: 79,20 zł. tyt. świadczenia dla p. Marek Stoiński. IX Ns 117/19

od 2019-10-09 do 2019-11-12

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego przez Gminę Czerwonak kwoty 33.075,00 zł. tytułem odszkodowania-p. Franciszek Walkowiak.

Ogłoszenie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego  przez Gminę Czerwonak  kwoty 33.075,00 zł. tytułem odszkodowania-p. Franciszek Walkowiak. V Ns 106/18

od 2019-10-04 do 2020-04-06

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości. I Ns 189/19.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Dębienku, gmina Stęszew. I Ns 189/19.

od 2019-08-30 do 2019-12-02

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku. I Ns 920/17

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Jan Chorągiewicz. I Ns 920/17

od 2019-08-28 do 2019-11-29

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku.IX Ns 1182/18.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Marian Sawilski. IX Ns 1182/18.

od 2019-08-28 do 2019-11-29

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku.IX Ns 103/18.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Krzysztof Dudkowiak. IX Ns 103/18.

od 2019-08-28 do 2019-11-29

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenia do depozytu sądowego przez Elektromontaż-Poznań SA kwoty 121,40 zł. do odbioru przez spadkobierców p. Zenon Andrzejewski.

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenia do depozytu sądowego przez Elektromontaż-Poznań SA kwoty 121,40 zł. do odbioru przez spadkobierców p. Zenon Andrzejewski. I Ns 158/19

od 2019-08-01 do 2020-02-03

Ogłoszenie dot. zezwolenia p. Romanowi Szarolecie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.00 zł tyt. zapłaty roszczenia na rzecz następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu

Ogłoszenie dot. zezwolenia  p. Romanowi  Szarolecie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.00 zł tyt. zapłaty roszczenia na rzecz następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu. I Ns 456/19

od 2019-07-31 do 2020-02-03

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01