Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości. I Ns 189/19.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Dębienku, gmina Stęszew. I Ns 189/19.

od 2019-08-30 do 2019-12-02

Ogłoszenie z wniosku Elektromontaż-Poznań S.A z siedzibą w Poznaniu przy udziale Bartosza Klary o złożenie do depozytu kwoty 242,80zł. I Ns 162/19.

Ogłoszenie z wniosku Elektromontaż-Poznań S.A z siedzibą w Poznaniu przy udziale Bartosza Klary o złożenie do depozytu kwoty 242,80zł. I Ns 162/19.

od 2019-08-30 do 2019-10-01

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora. I C 1045/19.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu P. Artur B. w osobie r.pr. P. Kamil Płowucha. I C 1045/19.

od 2019-08-29 do 2019-09-30

Zarządzenie o ustanowieniu kuratora.II Co 2902/19.

Zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla dla dłużnika, który nie ma organu uprawnionego do jego reprezentowania, w osobie Rafała Ćwiklińskiego.II Co 2902/19.

od 2019-08-29 do 2019-09-30

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku. I Ns 920/17

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Jan Chorągiewicz. I Ns 920/17

od 2019-08-28 do 2019-11-29

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku.IX Ns 1182/18.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Marian Sawilski. IX Ns 1182/18.

od 2019-08-28 do 2019-11-29

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku.IX Ns 103/18.

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym P. Krzysztof Dudkowiak. IX Ns 103/18.

od 2019-08-28 do 2019-11-29

IX Ns 949/18 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora.

IX Ns 949/18 Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu P. Katarzyna W. kuratora w osobie adw. P. Jowita Stern.

od 2019-08-27 do 2019-09-30

IV Nsm 1053/18 Zarządzenie o ustanowieniu kuratora.

IV Nsm 1053/18 Zarządzenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu P. Maciej Łukasz Sz. kuratora w osobie adw. P. Łukasz Marcinkowski.

od 2019-08-27 do 2019-09-30

Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu P. Szymon M. kuratora w osobie P. Natalia Sowiak.

IX Ns 42/18 Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu P. Szymon M. kuratora w osobie P. Natalia Sowiak.

od 2019-08-26 do 2019-09-27

IV Nsm 971/19 Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu P. Renato W. kuratora w osobie P. Aneta Powrózek.

IV Nsm 971/19 Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu P. Renato W. kuratora w osobie P. Aneta Powrózek.

od 2019-08-26 do 2019-09-27

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez "Elektromontaż-Poznań"Sp.A. kwoty 121,40 zł. tyt. świadczenie dla p. Jan Brok.

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez "Elektromontaż-Poznań"Sp.A. kwoty 121,40 zł. tyt. świadczenie dla p. Jan Brok. IX Ns 187/19

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez "Elektromontaż-Poznań" Sp. A. kwoty 121,40 zł. tyt. świadczenia dla p. Marek Stoiński.

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez "Elektromontaż-Poznań" Sp. A. kwoty 121,40 zł. tyt. świadczenia dla p. Marek Stoiński.  IX Ns 184/19

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 121,40 zł. przez "Elektromontaż- Poznań"Sp. A. tyt. świadczenia dla p. Paweł Uliński.

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 121,40 zł. przez "Elektromontaż- Poznań"Sp. A. tyt. świadczenia dla p. Paweł Uliński.  IX Ns 196/19

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenia do depozytu sądowego przez Elektromontaż-Poznań SA kwoty 121,40 zł. do odbioru przez spadkobierców p. Zenon Andrzejewski.

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenia do depozytu sądowego przez Elektromontaż-Poznań SA kwoty 121,40 zł. do odbioru przez spadkobierców p. Zenon Andrzejewski. I Ns 158/19

od 2019-08-01 do 2020-02-03

Ogłoszenie dot. zezwolenia p. Romanowi Szarolecie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.00 zł tyt. zapłaty roszczenia na rzecz następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu

Ogłoszenie dot. zezwolenia  p. Romanowi  Szarolecie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.00 zł tyt. zapłaty roszczenia na rzecz następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu. I Ns 456/19

od 2019-07-31 do 2020-02-03

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01

Dot. złożenia depozytu sądowego do odbioru przez p. Józef Drewniak lub jego spadkobierców. V Ns 562/17

Dot. złożenia depozytu sądowego do odbioru przez p. Józef Drewniak lub jego spadkobierców. V Ns 562/17

od 2019-04-30 do 2019-10-31

Dot. sprawy o uznanie za zmarłego p. Henryk Sroczyński. I NS 189/18

Dot. sprawy o uznanie za zmarłego p. Henryk Sroczyński. I NS 189/18

od 2019-03-25 do 2019-09-26