Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia - zamówienia na usługę społeczną


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia - zamówienia na usługę społeczną

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt."Nowy Stary Rynek - Przyjazny i bezpieczny"

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.

"Nowy Stary Rynek - Przyjazny i bezpieczny",

który będzie stanowił integralny element aplikującego do dofinansowania projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 184/2018 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. dokonała pozytywnej oceny oferty i wybrała na partnera w wyżej wymienionym projekcie:

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

ul. Górecka 115 ; 61-475 Poznań

od 2018-03-16 do 2018-03-23

ZOU-XII.271.95.2017.MK

Usługi szkoleniowe w projektach edukacyjnych ZIT

od 2017-08-29 do 2018-03-31