Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni miejskich w wybranych lokalizacjach Poznania i Metropolii Poznań" w ramach Inicjatywy UIA

Otwarty nabór partnerów skierowany jest do wszystkich podmiotów posiadających osobowość prawną, zarówno podmiotów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, które realizują działania na obszarze miasta Poznania oraz dla jego mieszkańców. Realizacja projektu jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Urban Innovative Actions.

Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnego podejścia i cyfrowych narzędzi do planowania i projektowania przestrzeni miejskiej. Projekt ma mieć charakter eksperymentalny i umożliwiać ewaluację wprowadzanych testowo innowacji w zakresie wykorzystanie digitalizacji do świadczenia przez Miasto usług na rzecz mieszkańców. Obszarem testowym będzie przestrzeń ulicy Garbary na odcinku od ulicy Estkowskiego do Dworca Garbary oraz dwa obszary miejskie na terenie Metropolii Poznań.

od 2018-12-12 do 2019-01-03

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018)

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1 32."

od 2017-12-29 do 2018-12-31