Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 38/2019

W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 w roku 2019 i 2020" na realizacje zadania publicznego pn. "Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu", ogłoszonym w dniu 16 stycznia 2019 r. zmienia się treść:

  • pkt IV.1 Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 18 lutego 2019 roku.
  • pkt IV.2 Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub w kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 21 lutego 2019 roku.

Pozostała; treść ogłoszenia i warunki konkursu pozostają bez zmian. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia konkursu po wprowadzonych zmianach.

Wszelike uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Krzysztof Napierała (pracownik komórki UMP) tel. 61 878 57 34, e-mail: krzysztof_napierala@um.poznan.pl

od 2019-01-28 do 2019-02-28