Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Termin ważności

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO na lata 2014-2020.

Protokół z wyboru oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze  na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Oferta została złożona w dniu 16.10.2019 r.. W ocenie Komisji uzyskała łącznie 38,25 pkt. Wskazany Oferent zostanie zaproszony do współpracy przy aplikacji i realizacji projektu wskazanego w ogłoszeniu.

W załączniku Protokół.

od 2019-10-23 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 i 2020 w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-02-28 do 2019-12-31