Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 24/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Nr 450 ze zm.), uchwały Nr Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W 2019 ROKU

od 2018-11-30 do 2018-12-21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zadanie:

1. Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż

Na podstawie Zarządzenia Nr 701 / 2018 / P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9.10.2018

od 2018-10-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na zadanie:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

od 2018-07-01 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Zadanie:
Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących  wyłącznie paznokcie u stóp

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 354/2018/P z dnia 23 maja 2018roku

od 2018-05-30 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 143/2018/P z dnia 27 lutego 2018 roku

od 2018-02-28 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 21/2018/P z dnia 21 stycznia 2018 roku

od 2018-01-19 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 938/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Zadanie:
Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 937/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

Zadanie: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 945/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31