Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2020 i 2021 ROKU

Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania"

Kalkulacja dofinansowania w żłobkach niepublicznych

84 miejsca x 600,00 zł x 12 miesięcy = 604 800,00 zł

84 miejsca x 600,00 zł x 8 miesięcy = 403 200,00 zł

od 2019-11-05 do 2019-11-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 51/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-04-12 do 2019-12-31