Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

Komunikat Termin ważności

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego

Zgodnie z par. 5 zarządzenia NR 253/2017/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert publikujemy ofertę komunikatu.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

OS-IV.525.8.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

"Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe itp.).

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wystawa "Przestrzeń ekologiczna Miasta Poznania w sztuce" z folderem do wystawy. Prezentacja wybranych rejonów Poznania o walorach przyrodniczych, ekologicznych i estetycznych.

Nazwa oferenta:

Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych "EKOART", ul. Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

Termin realizacji zadania:

20.07.2018 - 17.10.2018 r.

 Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 554,00 zł

 Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Kingi Jagielskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61-878-40-59, e-mail: kinga_jagielska@um.poznan.pl

terminie do 02.07.2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

 Miejsce na zamieszczenie skanu złożonej oferty realizacji zadania publicznego.

od 2018-06-25 do 2018-07-02