Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2019 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t.) oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA

W OBSZARZE

EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

W 2019 ROKU.

W załączeniu pełna treść komunikatu. Informacja również na stronie: https://witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/9572

od 2019-03-04 do 2019-03-25