Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE" W 2019 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE" W 2019 ROKU

od 2019-04-23 do 2019-05-29

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Zarządzeniem Nr 89/2019/P z dnia 6 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się w załącznikach.

od 2019-02-07 do 2019-10-07