Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku" pod tytułem "Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami oiekuńczymi zgodnie  z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)",

na podstawie zarządzenia nr 762/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.10.2018 r.

od 2018-11-05 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku".

na podstawie zarządzenia nr 602/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2018 r

od 2018-09-06 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2018

Nazwa zadania publicznego:

1) Zapewnienia schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz.1769 ze zm.)

2) Zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od
1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-06-21 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2018

Nazwa zadania publicznego: 

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-03-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-20 do 2018-12-31