Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2018

Nazwa zadania publicznego: 

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-03-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-20 do 2018-12-31

Wykaz wolnych lokali przeznaczonych na aukcję

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. oferuje wolne lokale użytkowe przeznaczone na aukcję /ustną licytację/, która odbędzie się dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:00.

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ W NOWYM MIEJSCU 

ZALICYTUJ LOKAL NA WIOSNĘ
w ramach dobrej współpracy otrzymasz od nas:

bonus "12 miesięcy terminowej płatnosci = 5% płatności czynszu mniej w kolejnym roku najmu"

Informacje pod numerem tel.

/0-61/ 8694 -884; /0-61/ 8694 - 845; /0-61/ 6596 721

od 2018-03-21 do 2018-04-11