Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 80/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 80/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-09-04 do 2019-12-31