Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 77/2019.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 77/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku w ramach Miejskiego Progrmu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

od 2019-08-28 do 2019-11-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 975/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 985/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2018 roku

od 2018-12-28 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 976/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31