Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XVI.525.8.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Amici COOlturalne

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI

Termin realizacji zadania:

1 lipca 2019 r. - 31 lipca 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Joanna Cielecka-Nowakowska, tel.: 61 878 58 19, e-mail: joanna_cielecka@um.poznan.pl

w terminie do 28 czerwca 2019 roku

od 2019-06-19 do 2019-06-28

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XVI.525.6.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zadziwiać jak Banksy - profilaktyka w sztuce

Nazwa oferenta:

Fundacja ReStart

Termin realizacji zadania:

1 lipca 2019 r. - 15 września 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9 700,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Joanna Cielecka-Nowakowska, tel.: 61 878 58 19, e-mail: joanna_cielecka@um.poznan.pl

w terminie do 28 czerwca 2019 roku

od 2019-06-19 do 2019-06-28

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 47/2019

ZARZĄDZENIE NR 379/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 kwietnia 2019r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2019) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

od 2019-04-25 do 2019-09-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 975/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 985/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2018 roku

od 2018-12-28 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 976/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31