Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2020 na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu m. Poznań.
Zakres zadania publicznego: Prowadzenie 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie gminy Miasto Poznań. Nieodpłatna pomoc prawna,nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Termin realizacji zadania: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
    Wydrukowane z systemu https://www.witkac.pl/ potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez uprawnioną osobę Oferenta, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania (data wpływu do Urzędu Miasta Poznania) lub w sekretariecie Wydziału Organizacyjnego p. 129 przy placu Kolegiacki 17.

od 2019-10-31 do 2019-11-21