Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"

Komunikat Termin ważności

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 01/2018 na powierzenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"

Zarządzeniem Nr 835/2017/P z dnia 30 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"
Treść przedmiotowego zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz załączniki zamieszczone są poniżej:

od 2017-11-30 do 2018-12-31

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 01/2017 na powierzenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"

Zarządzeniem Nr 827/2016/P z dnia 28 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa"
Treść przedmiotowego zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz załączniki zamieszczone są poniżej:

od 2017-11-30 do 2018-12-31