Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"

Komunikat Termin ważności

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka (...)

W okresie od 10 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, pt.: "Wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy równieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami", przekazując na ten cel kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przez podmiot wskazany w załączniku do zarządzenia.

od 2019-09-17 do 2019-12-31

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka (...)

W okresie od 16 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji przez organizacje pozarządowe wskazane w załączniku do zarządzenia, przekazując na ten cel kwotę w wysokości 129 510 zł (słownie: sto dwadzieście dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100), z czego:1) na zadanie pt. "Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie" zostanie przeznaczona kwota 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100);2) na zadanie pt. "Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka zostanie przeznaczona kwota 19 510 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100).

od 2019-08-29 do 2019-12-31