Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie nr 784/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018

Zarządzenie nr 784/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018

od 2018-11-08 do 2018-12-31

Zarządzenie nr 557/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2018 na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 r.

Zarządzenie nr 557/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2018 na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019

od 2018-08-01 do 2018-12-31

Zarządzenie nr 298/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 298/2018/P  Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-04-19 do 2018-12-16

Zarządzenie nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-02-14 do 2018-12-31

Zarządzenie nr 67/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 67/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-01-26 do 2018-12-31

Zarządzenie nr 43/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 43/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-01-19 do 2018-12-16

Zarządzenie nr 8/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 8/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-01-04 do 2018-12-31

Zarządzenie nr 963/2017/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zarządzenie nr 963/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

od 2018-01-02 do 2018-12-31