Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018

Rozstrzgnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszrze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku.

Zarządzeniem nr 238/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 26.03.2018 roku przyznano dotacje na realizację zadań publicznych:

1) Organizacja czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,

2) Organizacja wypoczynku, warsztatów edukacyjnych, zajęć rozwijających aktywność fizyczną, spotkań integracyjnych dla rodzin, dziec i młodzieży na terenie osiedla Piątkowo.

od 2018-03-27 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 11/2018

Zarządzenie Nr 934/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze:"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

od 2017-12-29 do 2018-12-31