Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 11/2018

Zarządzenie Nr 934/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze:"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

od 2017-12-29 do 2018-12-31