Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych

Komunikat Termin ważności

Ogłaszamy konkursy na stanowiska dyrektora!

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół i placówek:

1) Przedszkole nr 43, ul. Wiązowa 5;

2) Przedszkole nr 65, ul. Czechosłowacka 29;

3) Przedszkole nr 98, ul. Pułaskiego 16;

4) Przedszkole nr 117, os. Piastowskie 105;

5) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii "Poznań", ul. Rawicka 12/14;

6) Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105;

7) Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38;

8) Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. św. Szczepana 3;

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77;

10) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32/40;

11) Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Wyspiańskiego 27;

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, os. Rzeczypospolitej 111;

13) Zespół Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8;

14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Szamarzewskiego 78/82;

15) Bursa Szkolna nr 1, ul. Krakowska 17.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w następujących terminach:

1) do 6 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza;

2) do 13 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 98, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii "Poznań", Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza;

3) do 20 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 65, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych;

4) do 27 listopada 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Bursy Szkolnej nr 1;

5) do 4 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 - na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43, Przedszkola nr 117, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

2. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Wydziału Oświaty.

od 2019-10-01 do 2019-12-04