Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Swojska 6;9)      Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny, ul. Garbary 24;10)  Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43;11)  Branżowej Szkoły I stopnia nr 42, ul. św. Jerzego 6/10;12)  Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25;13)  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Warzywna 19.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:a)      posiada:-        wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej - na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,-    wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej - na stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole (Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
),- wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe. Dalej- patrz: załącznik.

od 2018-09-04 do 2018-10-30