Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Najem lokali z zasobów miejskich


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Najem lokali z zasobów miejskich

Komunikat Termin ważności

Ustanowienie kuratora dla p. Krzysztof Pierzchlewicz w osobie adw. Anna Turlej. I Ns 967/17

Ustanowienie kuratora dla p. Krzysztof Pierzchlewicz w osobie adw. Anna Turlej. I Ns 967/17

od 2019-02-12 do 2019-03-13

Wykaz lokalu do wynajmu - ul. Matejki 50.

ZOU-II.120.4.2019 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu, położonego w Poznaniu, ul. Matejki 50.

od 2019-02-01 do 2019-02-22

Kawiarnia w Bramie Poznania ICHOT

Kawiarnia zlokalizowana jest w Bramie Poznania ICHOT w Poznaniu, przy ul. Gdańskiej 2. Powierzchnia kawiarni 112,86 m2. Minimalny czynsz w wysokości 1.810,57 zł netto za dany miesiąc. Okres obowiązywania umowy - 3 lata.

Do postępowania dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacili wadium na konto Urzędu Miasta Poznania w wysokości 4.454,00 zł w teminie do 27.02.2019 r. 

Szczegóły dotyczące przedmiotu oraz warunków najmu znajdują się w załącznikach do postępowania.

Oferty można składać w terminie do dnia 28.02.2019 r.

od 2019-02-07 do 2019-02-28

Umowa Najmu

Umowa najmu powierzchni na cele zajęć sportowych - siatkówka, piłka nożna, koszykówka w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2020r.

od 2018-09-03 do 2020-06-30

Umowa Najmu

Przedmiotem umowy jest najem powierzchni w celu użytkowania 2 automatów z wybranymi produktami spożywczymi, w tym ciepłych i zimnych napojów w okresie 03.09.2018-30.06.2020r.

od 2018-09-03 do 2020-06-30

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła

30 maja 2017r. ruszył 

Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"!

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje
w zawodach rzemieślniczych.

od 2017-05-30 do 2019-06-30

Wykaz wolnych lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje wolne lokale użytkowe do zagospodarowania na pisemne wnioski w nowej formie dostępnej na stronie internetowej: www.zkzl.ekomako.pl

Informacje pod numerem tel. /0-61/ 8694-845, /0-61/ 8694-884, /0-61/6596-721,

od 2019-02-12 do 2020-12-31

Wykaz wolnych lokali użytkowych w budynkach NZOZ

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje wolne lokale położone w budynkach NZOZ do zagospodarowania na pisemne wnioski.

Informacje pod numerem tel. /0-61/ 6596-721

od 2018-10-09 do 2019-04-30

Wykaz wolnych garaży i miejsc postojowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oferuje do wynajęcia wolne garaże i miejsca postojowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

664 467 740 lub 61 8694 845

od 2018-12-03 do 2019-05-31