Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 30/2018 dn. 17 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lok.linii kolejowej dla inw. pn.:"Prace na obwodnicy towarowej Poznania"- Budowa łącznicy nr 853 pomiędzy...,której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 30/2018 dn. 17 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lok.linii kolejowej dla inw. pn.:"Prace na obwodnicy towarowej Poznania"- Budowa łącznicy nr 853 pomiędzy lin. kol. nr 354 i 395,której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. IR-III.747.56.2019.10

od 2019-10-22 do 2019-11-05

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 29/2018 dn. 16 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lok.linii kolejowej dla inw.pn."Prace na obwodnicy towarowej Poznania"-linia kol. nr 395.., której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 29/2018 dn. 16 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lok.linii kolejowej dla inw.pn."Prace na obwodnicy towarowej Poznania"-linia kol. nr 395.., której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. IR-III.747.55.2019.10

od 2019-10-22 do 2019-11-05

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 28/2018 dn. 15 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lok.linii kolejowej dla inw.pn."Prace na obwodnicy towarowej Poznania"-linia kol. nr 395, 803,354, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 28/2018 dn. 15 pażdziernik 2019r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inw.pn."Prace na obwodnicy towarowej Poznania"-linia kolejowa nr 395, linia kolejowa nr 803, linia kolejowa nr 354, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.IR-III.747.54.2019.10

od 2019-10-22 do 2019-11-05

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przewidzianych do realizacji na terenie nier.: dz. nr 8, ark. 08, obr. 0011, Starołęka, Poznań.

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przewidzianych do realizacji  na terenie nier.: dz. nr 8, ark. 08, obr. 0011, Starołęka, Poznań.IR-III.746.55.2019.10

od 2019-10-21 do 2019-11-04

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 20/2019 o zezw. na real. inw. polegającej na rozbudowie drogi woj. nr 196 w ramach proj:"Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW 196)na odcinku od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków".

Obwieszczenie o wyd. dec. nr 20/2019 o zezw. na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 196 w zakresie rozbudowy ul. Gdyńskiej w ramach projektu:"Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW 196)na odcinku od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków". IR-III.7820.8.2019.3

od 2019-10-17 do 2019-10-31

Obwieszczenie o wydaniu dec.o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego na terenach zamkniętych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości ozn. jako działka nr 2/6, ark. 04, obr.0060 Dębiec, Poznań.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości ozn. jako działka nr 2/6, ark. 04, obr.0060 Dębiec, Poznań. IR-III.746.54.2019.10

od 2019-10-11 do 2019-10-25