Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska / Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska / Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie o wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie skrzyżowania bezkolizayjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach.

Obwieszczenie o wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie skrzyżowania bezkolizayjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach.WOO-II.420.136.2019.AM.12

od 2019-11-06 do 2019-11-20

Zawiadomienie w spr. wyd. dec. o środ. uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametach drogi klasy GP- droga ekspresowa S5- inf. o zwłoce w spr. załatwienia sprawy.

Zawiadomienie w spr. wyd. dec. o środ. uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametach drogi klasy GP- droga ekspresowa S5- inf. o zwłoce w spr. załatwienia sprawy.WOO-II.4200.4.2017.BZ.78

od 2019-10-31 do 2019-11-14