Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof B. kuratora w osobie adw. Anna Turlej.

Zarządzenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krzysztof B. kuratora w osobie adw. Anna Turlej. I Ns 948/17

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych p. Marka Stoińskiego kuratora w osobie adw. Marcin Bojanowski.

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych  p. Marka Stoińskiego kuratora w osobie adw. Marcin Bojanowski. IX Ns 117/19

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych p. Eugeniusza Juskowiaka kuratora w osobie adw. Marcin Bojanowski

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych p. Eugeniusza Juskowiaka kuratora w osobie adw. Marcin Bojanowski. IX Ns 108/19

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniel W. kuratora w osobie p. Stefan Kowalski.

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Daniel W. kuratora w osobie p. Stefan Kowalski. I Ns 1010/18

od 2019-08-16 do 2019-09-17

Mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu

MPU-ORZ1/5044-24/Sp1/17                                                  Poznań, dnia 16 sierpnia 2019 r.

4422/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LIII/940/VII/2017 z dnia 5 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 sierpnia do 20 września 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-08-14 do 2019-10-04

Zarządzenie o ustanowieniu dla małoletnich Kacper J. oraz Dominika J. nieznanych z miejsca pobytu kuratora procesowego w osobie r.pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie o ustanowieniu dla małoletnich Kacper J. oraz Dominika J. nieznanych z miejsca pobytu kuratora procesowego w osobie r.pr. Kamil Płowucha. V Ns 777/18

od 2019-08-14 do 2019-09-16

Postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasz L.- następcy prawnego Jakuba Przybył, kuratora w osobie asystenta sędziego Aleksandry Rajewskiej.

Postanowienie  o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Tomasz L.- następcy prawnego Jakuba Przybył, kuratora w osobie asystenta sędziego Aleksandry Rajewskiej. I WSC 1/18

od 2019-08-14 do 2019-09-16

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Patryk J. kuratora w osobie p. Stefan Kowalski.

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Patryk J. kuratora w osobie p. Stefan Kowalski.  I Ns 1027/18

od 2019-08-14 do 2019-09-16

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marian P. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marian P. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania.  IX Nc 5928/17

od 2019-08-14 do 2019-09-16

Postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej P. kuratora procesowego w osobie r.pr. Marcin Kania.

Postanowienie  o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu p. Maciej P. kuratora procesowego w osobie r.pr. Marcin Kania. XV GNc 4613/16

od 2019-08-13 do 2019-09-16

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna P. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania.

Ogłoszenie o ustanowieniu dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna P. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania. I Ns 990/18

od 2019-08-13 do 2019-09-16

Poztanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu p. Karolina Ch. kuratora w osobie p. Magdalena Rogalla.

Poztanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu p. Karolina Ch. kuratora w osobie p. Magdalena Rogalla.  IV RC 668/18

od 2019-08-12 do 2019-09-13

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w osobie p. Adam Torzewski prac. Sądu Okręgowego w Koninie dla p. Urszula N.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w osobie p. Adam Torzewski prac. Sądu Okręgowego w Koninie dla p. Urszula N. I C 217/19, I C 217/18

od 2019-08-08 do 2019-09-09

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Muhammad B. kuratora w osobie adw. Justyna Engelgardt.

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Muhammad B. kuratora w osobie adw. Justyna Engelgardt. I C 1300/18

od 2019-08-08 do 2019-09-09

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Franciszek B. kuratora w osobie adw. Justyna Engelgardt.

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Franciszek B. kuratora w osobie adw. Justyna Engelgardt. I C 755/18

od 2019-08-08 do 2019-09-09

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla p. Piotr Cz. kuratora w osobie adw. Maciej Umbreit.

Postanowienie w sprawie o ustanowienie dla  p. Piotr Cz. kuratora w osobie adw. Maciej Umbreit. X GC 967/19

od 2019-08-07 do 2019-09-09

Zarządzenie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krystian F. kuratora procesowego w osobie adw. Małgorzata Mazur-Stepaniak.

Zarządzenie w sprawie  o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Krystian F. kuratora procesowego w osobie adw. Małgorzata Mazur-Stepaniak.  IV Nsm 814/19

od 2019-08-06 do 2019-08-20

Ogłoszenie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mateusz K. kuratora procesowego w osobie p. Mateusz Pieprzycki.

Ogłoszenie w sprawie o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mateusz K. kuratora procesowego w osobie p. Mateusz Pieprzycki. VII C 3714/17

od 2019-08-05 do 2019-09-06

Ogłoszenie o ustanowieniu dla następców prawnych p. Przemysław S., którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie Mateusz Pieprzycki.

Ogłoszenie o ustanowieniu dla następców prawnych p. Przemysław S., którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie Mateusz Pieprzycki.  VII Ns 240/17

od 2019-08-02 do 2019-09-03

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanej z miejsca pobytu p. Martyna K. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania.

Obwieszczenie o ustanowieniu dla nieznanej z miejsca pobytu p. Martyna K. kuratora w osobie r.pr. Joanna Kopania. IX Nc 3033/18

od 2019-08-02 do 2019-09-03