Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym

Komunikat Termin ważności

V Ns 1087/17 Ogłoszenie w sprawie postepowania spadkowego po zmarłej P. Daniela Piekarska.

V Ns 1087/17 Ogłoszenie w sprawie postepowania spadkowego po zmarłej P. Daniela Piekarska.

od 2018-09-19 do 2018-12-20

IX Ns 961/18 Obwieszczenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Michał Janeczko, ustanowienie dla nieznanych z miejsca pobytu p. Patrycja J. oraz p. Anna T. kuratora.

IX Ns 961/18 Obwieszczenie w sprawie  o stwierdzenie nabycia spadku po p. Michał Janeczko, ustanowienie dla nieznanych z miejsca pobytu p. Patrycja J. oraz p. Anna T. kuratora.

od 2018-09-14 do 2018-10-15

VII Ns 110/18 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Jan Serwa.

VII Ns 110/18 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Jan Serwa.

od 2018-09-12 do 2018-12-13

IX Nsx 272/18 Ogloszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Marianna Walkowiak.

IX Nsx 272/18 Ogloszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Marianna Walkowiak

od 2018-09-10 do 2018-12-11

IX Ns 642/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Hanna Małgorzata Domagała oraz P. Marianna Lipska.

IX Ns 642/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Hanna Małgorzata Domagała oraz P. Marianna Lipska.

od 2018-09-04 do 2018-12-05

I Ns 251/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Krzysztof Bombicki.

I Ns 251/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Krzysztof Bombicki.

od 2018-08-29 do 2018-11-30

V Ns 654/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Bogdan Michalak.

ZOU-X.1610.1.2081.2018

V Ns 654/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Bogdan Michalak.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-08-22 do 2018-11-23

V Ns 135/18 Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po P. Feliks Alankiewicz.

ZOU-X.1610.1.2063.2018

V Ns 135/18 Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po P. Feliks Alankiewicz.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-08-20 do 2018-11-21

I Ns 338/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Aleksandra Zofia Iwaniuk.

ZOU-X.1610.1.1995.2018

I Ns 338/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Aleksandra Zofia Iwaniuk.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-08-13 do 2018-11-14

I Ns 690/17 Ogłoszenie w sprawie postęp. spadkowego po zmarłym P. Stanisław Rausch.

ZOU-X.1610.1.1972.2018

I Ns 690/17 Ogłoszenie w sprawie postęp. spadkowego po zmarłym P. Stanisław Rausch.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-08-09 do 2018-11-12

I Ns 413/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Iwona Hanna Niedziela.

ZOU-X.1610.1.1931.2018

I Ns 413/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Iwona Hanna Niedziela.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-08-06 do 2018-11-07

I Ns 1171/15 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Bernard Jan Setny.

ZOU-X.1610.1.1895.2018

I Ns 1171/15 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Bernard Jan Setny.

Pełna teść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-31 do 2018-11-02

I Ns 2092/14 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po- Stefania Rusinek.

ZOU-X.1610.1.1829.2018

I Ns 2092/14 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po- Stefania Rusinek.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-24 do 2018-10-25

VII Ns 192/17 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadki po p. Zbigniew Słomkowski.

ZOU-X.1610.1.1787.2018

VII Ns 192/17 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadki po p. Zbigniew Słomkowski.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-19 do 2018-10-22

I Ns 569/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Zbigniew Nowakowski.

ZOU-X.1610.1.1685.2018

I Ns 569/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłym P. Zbigniew Nowakowski.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-12 do 2018-10-15

I Ns 393/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Magdalena Joanna Krajewska-Wnęk.

ZOU-X.1610.1.1686.2018

I Ns 393/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Magdalena Joanna Krajewska-Wnęk.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-12 do 2018-10-15

I Ns 603/17 Ogłoszenie w sprawie nabycia spadku po zmarłym P. Józef Gąsiorek.

ZOU-X.1610.1.1624.2018

I Ns 603/17 Ogłoszenie w sprawie nabycia spadku po zmarłym P. Józef Gąsiorek.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-07-06 do 2018-10-08

I Ns 1202/17 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p.Bogdan Kazimierz Golon.

I Ns 1202/17 Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p.Bogdan Kazimierz Golon. 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-29 do 2018-10-01

I Ns 591/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Małgorzata Żórawna.

ZOU-X.1610.1.1566.2018

I Ns 591/17 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Małgorzata Żórawna.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-28 do 2018-10-01

IX Ns 81/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Katarzyna Walczewska.

ZOU-X.1610.1.1544.2018

IX Ns 81/18 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Katarzyna Walczewska.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-06-26 do 2018-09-27