Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Główna, ul. Gnieźnieńska (2 pola inwestycyjne) - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 4/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4, 11/7 pow. łączna 8168 m2

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 9/2, 10/4, 10/6, 11/6 pow. łączna 3050 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 21 października 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-12 do 2019-10-21

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/23 i działka 66/32) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/23 (RIIIa) pow. 1134 m2 KW PO2P/00145941/7;

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/32 (RIIIa) pow. 1133 m2 KW PO2P/00145941/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-07-19 do 2019-08-26

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - Koszalińska - M.Gruchmanowej (2 działki) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/149 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/150 (RIVb) pow. 3024 m2 KW PO1P/00318227/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 września 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 19 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-07-17 do 2019-09-19

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - Koszalińska - M.Gruchmanowej (2 działki) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/147 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/148 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 września 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 12 września 2019 r. o godz. 10.00 w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, sala nr 911.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-07-09 do 2019-09-12

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - Koszalińska - M.Gruchmanowej (2 działki) - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/145 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3

- rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/146 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 5 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-07-03 do 2019-09-05

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Naramowice, ul. Czarnucha - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV) pow. 6929 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-06-26 do 2019-08-29

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Stare Miasto, ul. Bóżnicza 13

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Bóżnicza 13 obręb Poznań arkusz 06 działka 7 (Bp) pow. 539 m² KW PO1P/00124455/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-06-14 do 2019-08-22