Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.44.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Światowy Dzień Romów

Nazwa oferenta:

Fundacja BAHTAŁE ROMA

Termin realizacji zadania:

6.04.2018 r.  - 30.04.2018 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.03.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-03-22 do 2018-03-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.47.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Organizacja 34 edycji konkursu na debiut poetycki roku 2017 im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Nazwa oferenta:

Związek Literatów Polskich

Termin realizacji zadania:

5.04.2018 r.  - 20.06.2018 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9 600,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 27.03.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-03-21 do 2018-03-27

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Międzynarodowy mecz bokserski Polska - Niemcy

Nazwa oferenta:

Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski

Termin realizacji zadania:

26.03.2018 - 26.04.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 23 marca 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-03-16 do 2018-03-23

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zajęcia rekreacji ruchowej dla najmłodszych

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy Sobieski

Termin realizacji zadania:

26.03.2018 - 31.05.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 23 marca 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-03-16 do 2018-03-23

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Noc Pływania" dla dzieci i młodzieży z Poznania w ramach obchodów Światowego Dnia Sportu

Nazwa oferenta:

Europejski Instytut Sportu i Edukacji

Termin realizacji zadania:

26.03.2018 - 30.04.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 23 marca 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-03-16 do 2018-03-23

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19 marca 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.3.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja zajęć nornic walking dla seniorów z Chartowa

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "AMIKUS"

Termin realizacji zadania:

12 kwietnia 2018 r. - 6 lipca 2018 r.

                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Kowalskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel:61 878 5471, e-mail: magdalena_kowalska@um.poznan.pl

w terminie do 26 marca 2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

(-) Dorota Potejko
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-19 do 2018-03-26

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 16 marca 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.2.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie wielkanocne dla seniorów z Osiedla Winiary

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie ETAP

Termin realizacji zadania:

26 marca 2018 r.  -  28 marca 2018 r.

                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  1 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Kowalskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel:61 878 5471, e-mail: magdalena_kowalska@um.poznan.pl

w terminie do 23 marca 2018 r.

(-) Dorota Potejko
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-16 do 2018-03-23