Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Przez sport do zdrowia - jesień 2018

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie na rzecz solidarności społecznej "Podnieś głowę"

Termin realizacji zadania:

09.10.2018 - 31.12.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4.130 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręga,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 26 września 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-09-19 do 2018-09-26

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.25.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa

Nazwa oferenta:

Kompania Druha Stuligrosza

Termin realizacji zadania:

25.09.2018 r. -22.10.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2950,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 25 września 2018 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-09-19 do 2018-09-25

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.117.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Dziesięć lat z imieniem Stefana Stuligrosza

Nazwa oferenta:

Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu stow. zarej.

Termin realizacji zadania:

08.10.2018 r.  - 15.11.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 24.09.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-09-18 do 2018-09-24

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.115.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Produkcja płyty PJPO plays WEEZDOB z okazji pięciolecia zespołu Weezdob Collectiva

Nazwa oferenta:

Fundacja "Weezart"

Termin realizacji zadania:

01.10.2018 r.  - 14.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 800,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 23.09.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-09-17 do 2018-09-23