Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.17.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Poznańscy Superbohaterowie - gra miejska śladami Powstańców Wielkopolskich

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR"

Termin realizacji zadania:

15.09.2019 - 13.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.08.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-08-22 do 2019-08-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.18.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Równi na Starym - integracja przez sztukę

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR"

Termin realizacji zadania:

11.09.2019 - 09.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 300 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.08.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-08-22 do 2019-08-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.16.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Tata ze Starego 2019

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR"

Termin realizacji zadania:

14.09.2019 - 12.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2750 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.08.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-08-22 do 2019-08-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

167543

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

"działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Poznański Targ Dobra: ekoNGO

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Termin realizacji zadania:

11.09.2019 - 31.10.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Beaty Bąbki,

tel. 61 878 42 36, e-mail: beata_babka@um.poznan.pl,

w terminie do  28 sierpnia 2019 r.

data publikacji: 21 sierpnia 2019 r.

od 2019-08-21 do 2019-08-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19 sierpnia  2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

V Piknik Poznańskich Olimpijczyków z profilaktyką uzależnień

Nazwa oferenta:

Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie

Termin realizacji zadania:

09.09.2019 - 09.10.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 26 sierpnia 2019 r.

Zastępca Dyrektora w Wydziale Sportu

Maciej Piekarczyk

od 2019-08-19 do 2019-08-26

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19 sierpnia  2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

X Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Mariana Rogowskiego

Nazwa oferenta:

Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady

Termin realizacji zadania:

30.08.2019 - 30.09.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 26 sierpnia 2019 r.

Zastępca Dyrektora w Wydziale Sportu

Maciej Piekarczyk

od 2019-08-19 do 2019-08-26

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, w 2019 roku na realizację zadania publicznego: "Bezpłatne ćwiczenia i warsztaty o tematyce mięśni dna miednicy dla mieszkanek Poznania"

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia,  w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku na realizację zadania publicznego: "Bezpłatne ćwiczenia i warsztaty o tematyce mięśni dna miednicy dla mieszkanek Poznania"
Termin realizacji zadania max. od 16.09 do 13.12.2019 r.Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728  w  PoznaniuKwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 10 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany
Opis naboru:"Małe granty" - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie w trybie pozakonkursowym.Cel - Program komplementarnych działań na rzecz uświadamiania, zapobiegania i przeciwdziałania problemowi niewydolności mięśni dna miednicy dla mieszkanek Poznania w różnych grupach wiekowych.Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl.W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.Ważne!Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia   6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

od 2019-08-19 do 2019-08-23

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciw

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.15.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Senioralna aktywność

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Seniorów "Fraszka"

Termin realizacji zadania:

9 września 2019 r. - 29 listopada 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 27 sierpnia 2019 roku 

od 2019-08-20 do 2019-08-27

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciw

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.14.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Integracja społeczności senioralnej poprzez organizację uroczystości patriotycznych

Nazwa oferenta:

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Maryi Królowej w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

15 października 2019 r. - 30 listopada 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 26 sierpnia 2019 roku 

od 2019-08-19 do 2019-08-26

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.113.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Prezentacja spektaklu "Spójrz na mnie" w wykonaniu Teatru Śląskiego

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie SCENA ROBOCZA

Termin realizacji zadania:

25.09.2019 - 22.10.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 26.08.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-08-20 do 2019-08-26

sprawozdanie finansowe P69 za 2018

sprawozdanie finansowe P69 za 2018 rok

od 2019-05-08 do 2020-04-30