Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 18 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:
ZSS-VII.525.5.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Wsparcie środowiskowe dorosłych osób z sprzężoną niepełnosprawnością - terapia w kontakcie z przyrodą"

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Na Tak

Termin realizacji zadania:

02.08.2019 - 30.10.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdalena Zylik-Kosmowska,

tel.: 61 878 558 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl

w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-26

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 18 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.4.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami "Dbam o siebie i swój wygląd".

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich rodzin "Amikus"

Termin realizacji zadania:

08.05.2019-12.07.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Zylik-Kosmowskiej

tel.:61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl

w terminie do 26 kwietnia 2019.

od 2019-04-18 do 2019-04-26

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 17 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Bieg na Tak - Run of Spirit

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie na Tak

Termin realizacji zadania:

09.05.2019 - 30.06.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 24 kwietnia 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2019-04-17 do 2019-04-24

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 17 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Popularyzacja piłki nożnej poprzez organizację i udział w meczach z udziałem drużyny Szturm Junikowo

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Piłkarsko - Sportowe Szturm Junikowo Poznań

Termin realizacji zadania:

10.05.2019 - 30.06.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9.500 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 24 kwietnia 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2019-04-17 do 2019-04-24

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.4.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Aktywna jesień życia - wyjazd integracyjno - wypoczynkowy do Augustowa dla osób starszych z terenu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice

Nazwa oferenta:

Fundacja Wielspin - Reha

Termin realizacji zadania:

12 maja 2019 r. - 31 maja 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 25 kwietnia 2019 roku  

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.7.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Integracyjno-edukacyjna gra miejska "Legendy Starego Miasta"

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "Auriculus"

Termin realizacji zadania:

13.05.2019 - 29.06.2019       

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 24.04.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-04-18 do 2019-04-24

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.54.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Edukacja i Kultura - Dwa Fundamenty Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Nazwa oferenta:

Fundacja Collegium Reginae Hedvigis, Skrót: Crh

Termin realizacji zadania:

13.05.2019 - 30.06.2019       

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 22.04.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-04-16 do 2019-04-22

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.50.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Uśmiechnięta Flaga 2019

Nazwa oferenta:

4activelife

Termin realizacji zadania:

30.04.2019 - 30.06.2019       

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 22.04.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-04-16 do 2019-04-22

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.49.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez współwydanie "Tygodnika Powszechnego - Wydanie specjalne" nr 2/2019 (10) pt. "Smak Wolności" na 30-lecie Wolnej Polski

Nazwa oferenta:

Fundacja Tygodnika Powszechnego

Termin realizacji zadania:

30.04.2019 - 25.07.2019       

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 22.04.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-04-16 do 2019-04-22