Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2019

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-04-29 do 2019-12-31