Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2020 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO", NA ROK 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2020 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA  W OBSZARZE "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO", NA ROK 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

od 2019-11-18 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2019 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 28.06.2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6.

od 2019-08-30 do 2019-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie zadań priorytetowych nr 2,3,6 i 7 na rok 2019.

Zarządzeniem Nr 253/2019/P z dnia 14.03.2019 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 2,3,6 i 7. Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2019-03-14 do 2019-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5 na rok 2019.

Zarządzeniem Nr 91/2019/P z dnia 07.02.2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5. Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2019-02-07 do 2019-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie realizacji zadań wieloletnich

Zarządzeniem Nr 895/2016/P z dnia 19.12.2016 r.Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji wieloletnich zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2016-12-19 do 2019-12-31