Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - ul. Burgundzka 18

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 18 - Zarządzenie Nr 387/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04.06.2018 r.

Pierwszeństwo w nabyciu wskazanej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-06-06 do 2018-06-27

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu - ul. Jarochowskiego 49/2

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu o innym przeznaczeniu, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

- ul. Jarochowskiego 49 / lokal o innym przeznaczeniu nr 2 - pow. lokalu 21,30 m2

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 14.00 - 14.30 w następujących terminach:

- 4 czerwca 2018 r.

- 11 czerwca 2018 r.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

od 2018-05-18 do 2018-06-25