Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - wykaz lokali mieszkalnych Nr CDLXXXIII

Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie Nr 845/2018/P z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr CDLXXXIII przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanego lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, przysługuje najemcy na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-11-27 do 2018-12-18

Informacja o zarządzeniu - wykaz lokali mieszkalnych Nr CDLXXXIV

Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie Nr 843/2018/P z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych nr CDLXXXIV przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanych lokali i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, przysługuje najemcom na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-11-27 do 2018-12-18