Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

informacja o wynikach przetargów z 30.10.2019

Informacja Prezydenta o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 30.10.2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rzodkiewkowej (działka 66/33 oraz działka 66/42).

od 2019-11-22 do 2019-11-29

informacja o wynikach przetargów z 28.10.2019

Informacja Prezydenta o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 28.10.2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Anny Jantar (działka 25/11) oraz w rejonie ul. Anny Jantar (działki 25/7 i 9/6).

od 2019-11-18 do 2019-11-25

informacja o wynikach przetargów z 24.10.2019

Informacja Prezydenta o wynikach przetargów przeprowadzonych dnia 24.10.2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rzodkiewkowej (działka 66/43) oraz przy ul. Dyniowej (działka 66/44).

od 2019-11-18 do 2019-11-25

Prezydent Miasta Poznania ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji

Prezydent Miasta Poznania ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji na podstawie art. 5 ust. 4  z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.).

od 2019-11-07 do 2019-12-07

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Łacina, ul. Brneńska (działka 94/2) - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (4MW)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

ul. Brneńska - obręb Rataje arkusz 02 działka 94/2 (Bp) pow. 5055 m2 KW PO2P/00007262/4

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 stycznia 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-11-04 do 2020-01-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Szczepankowo, ul. Dyniowa (działka 66/24) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Poznaniu:

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/24 (RIIIa) pow. 1286 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 grudnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-10-31 do 2019-12-12

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/23 i działka 66/32) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/23 (RIIIa) pow. 1134 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/32 (RIIIa) pow. 1133 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 9 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-10-31 do 2019-12-09

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/60 i działka 66/61) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/60 (RIIIb) pow. 1259 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/61 (RIIIb) pow. 1258 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 listopada 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-10-31 do 2019-12-05

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Rubież i Czarnucha - działka 29/59

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha (działka 29/59) - Zarządzenie Nr 827/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-30

Informacja o zarządzeniu - rejon ul. Czarnucha - działka 29/47

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ul. Czarnucha (działka 29/47) - Zarządzenie Nr 826/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-28

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Rubież i Czarnucha - działka 29/57

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha (działka 29/57) - Zarządzenie Nr 825/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-30

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Jeżyce, rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - obręb Jeżyce arkusz 10 działka 154/48 (dr) KW PO1P/00249453/1, działka 117/4 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 117/6 (Bz) KW PO1P/00111083/0, działka 116/1 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 116/2 (Bp) KW PO1P/00111083/0 - pow. łączna 2970 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 listopada 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-20 do 2019-11-25