Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - ul. Jaromińska

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Jaromińskiej - Zarządzenie Nr 212/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.03.2018 r.

od 2018-03-23 do 2018-04-13

Informacja o zarządzeniu - ul. Główieniec

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Główieniec - Zarządzenie Nr 213/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.03.2018 r.

od 2018-03-23 do 2018-04-13

Informacja o zarządzeniu - ul. Eurypidesa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Eurypidesa - Zarządzenie Nr 205/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.03.2018 r.

od 2018-03-23 do 2018-04-13

Informacja o zarządzeniu - rejon ulicy Literackiej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulicy Literackiej - Zarządzenie Nr 219/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.03.2018 r.

od 2018-03-23 do 2018-05-03

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic Literackiej i Dworzeckiego

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulicy Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego - Zarządzenie Nr 217/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.03.2018 r.

od 2018-03-23 do 2018-04-26

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Szmaragdowa 12 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Poznaniu:

- ul. Szmaragdowa 12 - obręb Umultowo arkusz 17 działka 565 (Bp) pow. 395 m2 KW PO1P/00090063/0

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-03-16 do 2018-04-26

Informacja o zarządzeniu - ul. Prusa 3

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3 - Zarządzenie Nr 146/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.02.2018 r.

od 2018-03-05 do 2018-03-26

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic Sianowskiej i Kościerzyńskiej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ulic: Sianowskiej i Kościerzyńskiej - Zarządzenie Nr 133/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.02.2018 r.

od 2018-03-05 do 2018-03-26

Informacja o zarządzeniu - wykaz lokali mieszkalnych Nr CDLXXIX

Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie Nr 145/2018/P z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr CDLXXIX przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanego lokalu i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, przysługuje najemcom na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-03-05 do 2018-03-26

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Poręba 24 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Poręba 24 - obręb Naramowice arkusz 01 działka 71 (RVI) pow. 939 m2 KW PO1P/00023638/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 marca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-03-02 do 2018-04-09

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Poetycka - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/754 (RIVb) pow. 13.094 m2 KW PO1P/00165176/2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-02-09 do 2018-04-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Hezjoda - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej - Hezjoda obręb Golęcin arkusz 14 działki: 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62 (RIVb) pow. łączna 1996 m2 KW PO1P/00162881/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 kwietnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-02-02 do 2018-04-12