Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - ul. Burgundzka 20

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 20 - Zarządzenia Nr 432/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.06.2018 r.

Pierwszeństwo w nabyciu wskazanej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6 oraz 6b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-06-21 do 2018-07-12

Informacja o zarządzeniu - ul. Kastylijska 8

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Poznaniu przy ul. Kastylijskiej 8 - Zarządzenia Nr 421/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.06.2018 r.

Pierwszeństwo w nabyciu wskazanej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6 oraz 6b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-06-21 do 2018-07-12

Informacja o zarządzeniu - rejon ul. Wypoczynkowej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ul. Wypoczynkowej (ulica zlokalizowana w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne) - Zarządzenie Nr 417/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.06.2018 r.

od 2018-06-19 do 2018-08-16

Informacja o zarządzeniu - ul. Koziorożca 12

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca 12 - Zarządzenie Nr 411/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.06.2018 r.

od 2018-06-19 do 2018-07-10

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Ławica, rejon ul. Perzyckiej dz.37/13, dz.37/14 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Poznaniu:

- rejon ul. Perzyckiej obręb Ławica arkusz 19 działka 37/13 (RV, RVI) pow. 601 m2 KW PO1P/00318566/1

- rejon ul. Perzyckiej obręb Ławica arkusz 19 działka 37/14 (RV) pow. 581 m2 KW PO1P/00318566/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 lipca 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 30 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-06-22 do 2018-07-30

Wykaz nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany

Zarządzenie nr 404/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00124326/7, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 2404/4798 części w prawie własności działki 7 z arkusza mapy 05 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej, na prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00093460/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Wyborowa S.A., oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 10/3 i 13/1 z arkusza mapy 08 obręb Karolin, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Janikowskiej.

od 2018-06-14 do 2018-07-05

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Ławica, rejon ul. Perzyckiej dz.37/11, dz.37/12 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Poznaniu:

- rejon ul. Perzyckiej obręb Ławica arkusz 19 działka 37/11 (RV, ŁV) pow. 606 m2 KW PO1P/00318566/1

- rejon ul. Perzyckiej obręb Ławica arkusz 19 działka 37/12 (RV, RVI) pow. 601 m2 KW PO1P/00318566/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 19 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-06-15 do 2018-07-19

Informacja o zarządzeniu - ul. Burgundzka 18

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 18 - Zarządzenie Nr 387/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04.06.2018 r.

Pierwszeństwo w nabyciu wskazanej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

od 2018-06-06 do 2018-06-27

Informacja o zarządzeniu - rejon ul. Perzyckiej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej - Zarządzenie Nr 388/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04.06.2018 r.

od 2018-06-06 do 2018-07-12

Wykaz nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany

Zarządzeniem nr 280/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.04.2018 r. przeznaczono do zbycia w drodze umowy zamiany, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 7/6 z arkusza mapy 26 obręb Golęcin, stanowiąca własność Miasta Poznania na przysługujące Polskiemu Koncernowi Naftowemu "ORLEN" Spółka Akcyjna prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 7/1 z arkusza mapy 45 obręb Poznań położona w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki / Edwarda Taylora, działka 14/6 z arkusza mapy 13 obręb Poznań położona u zbiegu ulic 23 Lutego i Feliksa Nowowiejskiego i działka 15/1 z arkusza mapy 06 obręb Dębiec położona w rejonie ulicy Opolskiej.

od 2018-05-30 do 2018-06-25

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), przekazujemy w załączeniu informację o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

od 2018-05-24 do 2018-12-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Łacina, ul. Czesława Niemena - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

ul. Czesława Niemena obręb Rataje arkusz 2

działka 21/25 (Bp) pow. 6893 m2 KW PO2P/00029996/8

działka 22/4 (Bp, RIVa, RV) pow. 1199 m2 KW PO2P/00005511/1

działka 92/3 (dr) pow. 823 m2 KW PO2P/00110926/2

pow. łączna: 8915 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 lipca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-05-22 do 2018-07-26

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu - ul. Jarochowskiego 49/2

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu o innym przeznaczeniu, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

- ul. Jarochowskiego 49 / lokal o innym przeznaczeniu nr 2 - pow. lokalu 21,30 m2

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 14.00 - 14.30 w następujących terminach:

- 4 czerwca 2018 r.

- 11 czerwca 2018 r.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

od 2018-05-18 do 2018-06-25

Informacja o zarządzeniu - ul. Wejherowska

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Wejherowskiej - Zarządzenie Nr 327/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 07.05.2018 r.

od 2018-05-10 do 2018-07-12

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Literackiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulicy Literackiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/88 (RIVb) pow. 14.273 m2 KW PO1P/00318228/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 lipca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-04-30 do 2018-07-12

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Zdzisława Dworzeckiego - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej - Zdzisława Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/84 (RIVb) pow. 16.655 m2 KW PO1P/00318229/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 czerwca 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-04-27 do 2018-06-28