Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Krańcowa - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Krańcowa - obręb Główna arkusz 12

działka 69/2 (Bp) pow. 491 m2 KW PO2P/00007270/3

działka 68/4 (Bp) pow. 886 m2 KW PO2P/00007224/6

działka 71/5 (Ba) pow. 302 m2 KW PO2P/00007224/6

pow. łączna 1.679 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-13 do 2019-04-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 kwetnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-06 do 2019-04-11

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działka 53/10 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/10 (N) pow. 479 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-01 do 2019-03-07

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/17, 53/18 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/17 (N) pow. 610 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/18 (N) pow. 591 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 lutego 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-25 do 2019-02-28

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/8, 53/13 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/8 (N) pow. 545 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/13 (N) pow. 733 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 lutego 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-18 do 2019-02-21

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Naramowice, ul. Czarnucha - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV) pow. 6929 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 marca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-11 do 2019-03-14