Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - ul. Poetycka

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Poetyckiej - Zarządzenie Nr 902/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.12.2017 r.

od 2017-12-20 do 2018-02-01

Informacja o zarządzeniu - ul. Poręba 24

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Poręba 24 - Zarządzenie Nr 869/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.12.2017 r.

od 2017-12-13 do 2018-02-08