Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - w przygotowaniu

Komunikat Termin ważności

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przy ul. Franciszka Włada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Poznania informuje, że został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. Franciszka Włada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 478/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.07.2017 r.

od 2017-07-24 do 2017-08-14

Informacja o zarządzeniu - ul. Katowicka 2 - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Katowickiej 2 - Zarządzenie Nr 471/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.07.2017 r.

od 2017-07-14 do 2017-09-14

Informacja o zarządzeniu - rejon ul. Czesława Niemena - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu w rejonie ul. Czesława Niemena - Zarządzenie Nr 433/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.06.2017 r.

od 2017-07-05 do 2017-08-17

Informacja o zarządzeniu - ul. Sarnia 11 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Sarniej 11 - Zarządzenie Nr 419/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.06.2017 r.

od 2017-06-27 do 2017-09-07

Informacja o zarządzeniu - ul. Szczawnicka - działka 92/3

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej - Zarządzenie Nr 260/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.04.2017 r.

od 2017-04-26 do 2017-08-03