« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka nr 4
Nr ref.: PMP/100/2015
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2015-08-17 2015-09-03 -
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Nr ref.: ZTM.DL.1110.11.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-08-19 2015-09-03 -
Referent d/s kadr
Nr ref.: 1
Jednostka: Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"
2015-08-28 2015-09-03 -
ds.przygotowania inwestycji
Nr ref.: ZDM/DP/19/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-08-25 2015-09-04 -
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: Nauczyciel przedszkola
Jednostka: Przedszkole Nr 112 "Mali Przyrodnicy"
2015-08-27 2015-09-04 -
Główny księgowy
Nr ref.: P178.120-2.15
Jednostka: Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
2015-09-01 2015-09-04 -
DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH
Nr ref.: NW/99/2015
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2015-08-05 2015-09-06 zgłoś swoje CV
referent ds. księgowości
Nr ref.: ZSE.12/120/1922/15
Jednostka: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych, II Liceum Profilowane)
2015-08-28 2015-09-06 -
specjalista ds organizacji i szkoleń
Nr ref.: 4/2015
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2015-08-26 2015-09-07 -
Nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej 18/18
Nr ref.: 2015-08-02
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-08-31 2015-09-07 -
Nauczyciel języka angielskiego
Nr ref.: 2015/08/01
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-08-31 2015-09-07 -
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/5/2015
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2015-09-01 2015-09-09 -
1/2 etatu specj. ds fizjoterapii; 1/2 etatu instruktor ds kult.-oświat.
Nr ref.: ZDDP-I.120.3.2015
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2015-08-28 2015-09-10 -
specjalista do spraw BHP na 1/4 etatu
Nr ref.: ZSI.2-120-1/15
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 78 im. prof. Wiktora Degi i Gimnazjum Nr 55 im. prof. Wiktora Degi)
2015-08-24 2015-09-11 -
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/07/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-08-27 2015-09-11 -
Opiekun
Nr ref.: DPS/DN/0100/06/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-08-27 2015-09-14 -
Główny specjalista ds. obsługi zasobów ludzkich
Nr ref.: ZTM.DL.1110.12.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-08-31 2015-09-14 -
Główny specjalista ds. rachunkowości zarządczej
Nr ref.: ZTM.DL.1110.9.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-07-20 2015-09-15 -
Specjalista ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DL.1110.10.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-07-20 2015-09-15 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy