Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds.obsługi Klienta w zakresie ulg i zwolnień
Nr ref.: ZTM.DO.1110.11.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-06-13 2017-06-28 -
pielęgniarka
Nr ref.: DD3/D/100/04/17
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2017-06-08 2017-06-30 -
główna księgowa cały etat
Nr ref.: ZSP3/120-2/2017
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2017-06-08 2017-06-30 -
ds. kadrowych
Nr ref.: ZTM.DO.1110.12.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-06-13 2017-06-30 -
ds. archiwum dokumentów elektronicznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.10.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2017-06-20 2017-06-30 -
DS. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM I NAUKOWYM
Nr ref.: ROM/86/2017
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta
2017-06-09 2017-07-02 zgłoś swoje CV
DS. ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Nr ref.: IN/95/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-06-13 2017-07-02 zgłoś swoje CV
DS. MIEJSKIEJ BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ I KONTROLI IMPREZ MASOWYCH
Nr ref.: SP/99/2017
Wydział: Wydział Sportu
2017-06-20 2017-07-02 zgłoś swoje CV
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nr ref.: UA/103/2017
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2017-06-23 2017-07-02 zgłoś swoje CV
DYREKTOR BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Nr ref.: PMP/92/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-06-02 2017-07-03 -
Pokojowa
Nr ref.: DPS/DN/0100/05/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-06-19 2017-07-03 -
DS. ARCHITEKTURY
Nr ref.: UA/101/2017
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2017-06-26 2017-07-09 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
Nr ref.: PRD/100/2017
Wydział: Gabinet Prezydenta
2017-06-26 2017-07-10 zgłoś swoje CV
Dyrektor Zespołu Żłobków nr 3
Nr ref.: PMP/102/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-06-27 2017-07-12 -
Intendent/ Intendentka - 1 etat, (umowa na zastępstwo)
Nr ref.: Nr ref.: ZŻNr2/ 3 /2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2017-06-22 2017-07-14 -
rzemieślnik-ogrodnik
Nr ref.: 3/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka
2017-06-20 2017-07-16 -
DS. CZYSTOŚCI MIASTA
Nr ref.: GK/97/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2017-06-23 2017-07-16 zgłoś swoje CV
główny księgowy
Nr ref.: SP48.120.11.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
2017-04-04 2017-07-19 -
główny księgowy
Nr ref.: P16.120.1.2017
Jednostka: Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
2017-04-04 2017-07-19 -
główny księgowy
Nr ref.: SP23/120-2/2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema
2017-06-27 2017-07-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.