« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
spec.ds promocji i dydaktyki
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2016-05-05 2016-05-27 -
rzemieślnik-ogrodnik
Nr ref.: 3/2016
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2016-05-12 2016-05-27 -
ds.inżynierii ruchu
Nr ref.: ZDM/DP/12/2016
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2016-05-18 2016-05-27 -
DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Nr ref.: AWK/54/2016
Wydział: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
2016-05-16 2016-05-29 zgłoś swoje CV
DS. PRZEKSZTAŁCANIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Nr ref.: GN/58/2016
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2016-05-18 2016-05-29 zgłoś swoje CV
Główny Księgowy
Nr ref.: ZS1.120.1.2016
Jednostka: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego (Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, Gimnazjum Nr 66)
2016-05-05 2016-05-31 -
ds. projektowania układu transportowego nr 4
Nr ref.: MPU-OR/1000-5/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-05-10 2016-05-31 -
opiekun/opiekunka
Nr ref.: DPS-IKD.110.45.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-05-10 2016-05-31 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.46.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-05-10 2016-05-31 -
II ZASTĘPCA DYREKTORA
Nr ref.: DO.1.1100.9.2016
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2016-05-17 2016-05-31 -
stanowisko ds. księgowości
Nr ref.: ZTM.DL.1110.6.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-05-19 2016-05-31 -
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/15/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-05-23 2016-06-01 -
dyrektor Estrady Poznańskiej
Nr ref.: PMP/55/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-05-05 2016-06-06 -
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/3/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-05-20 2016-06-10 -
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/4/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-05-23 2016-06-10 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
2016-05-24 2016-06-10 -
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /61/2016
Wydział: Wydział Finansowy
2016-05-25 2016-06-12 zgłoś swoje CV
główny księgowy
Nr ref.: KD.120.1.2016
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych (XXVIII LO, XXVIII Liceum Profilowane,Tech. Budowlano-Drzewne, ZSZ Nr 28, XXVIII Uzup. LO dla Dorosłych, Techn. Uzup. Nr 28 dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 28)
2016-05-20 2016-06-15 -
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/60/2016
Wydział: Wydział Informatyki
2016-05-25 2016-06-19 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy