Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/09/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-02-16 2017-02-27 -
portier/woźny
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-02-17 2017-02-27 -
referent ds. układania planu
Nr ref.: 120.1.2017.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2017-02-20 2017-02-27 -
główna księgowa 0,75 etatu
Nr ref.: Gim44/121/01-01/2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2017-01-23 2017-02-28 -
Specjalista d/s płac
Nr ref.: Gim44/121/01-02/2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2017-01-24 2017-02-28 -
główna księgowa cały etat
Nr ref.: ZSP3/120-1/2017
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2017-01-24 2017-02-28 -
Konkurs na Pielegniarki Oddziałowe
Nr ref.: .
Jednostka: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
2017-02-13 2017-02-28 -
Koordynator Zespołu Kontrolerów Biletów
Nr ref.: ZTM.DO.1110.6.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-02-14 2017-02-28 -
ds.utrzymania i modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej
Nr ref.: ZTM.DO.1110.5.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-02-14 2017-02-28 -
ds.gospodarowania nieruchomościami
Nr ref.: ZTM.DO.1110.4.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-02-14 2017-02-28 -
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.27.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-14 2017-02-28 -
DS. EKONOMICZNYCH I MONITORINGU
Nr ref.: GK/21/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2017-02-15 2017-02-28 zgłoś swoje CV
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/3/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-02-16 2017-02-28 -
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/4/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-02-16 2017-02-28 -
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: CWR/5/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-02-16 2017-02-28 -
Główny księgowy
Nr ref.: Gim.58-120-1/2017
Jednostka: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
2017-02-18 2017-02-28 -
księgowa
Nr ref.: 1
Jednostka: Przedszkole Nr 83 "Zuch"
2017-02-03 2017-03-02 -
DYREKTOR TEATRU ANIMACJI W POZNANIU
Nr ref.: PMP/16/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-01-27 2017-03-03 -
SPECJALISTA DS. PŁAC
Nr ref.: P.85-01-02-2017
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2017-02-06 2017-03-03 -
Pracownik socjalny
Nr ref.: DPS/DN/0100/01/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-15 2017-03-03 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.