« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMP

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) uprzejmie informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w UMP.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
referent administracyjny
Nr ref.: XXVLO-bip3/2014
Jednostka: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
2014-11-07 2014-11-21 -
Strażnik Straży Miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-31/14
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2014-11-06 2014-11-24 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: SP-21/120-2/2014
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej
2014-11-14 2014-11-25 -
główny księgowy
Nr ref.: SP-21/120-1/2014
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej
2014-11-14 2014-11-25 -
Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Nr ref.: DPS-K/IKD/110/110/14
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2014-11-14 2014-11-28 -
ds. administracyjnych (Inspektor ds. administracyjnych lodowiska - 0,5 et.)
Nr ref.: NO.1.1100.31.2014
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2014-11-18 2014-11-28 -
DS. KADR
Nr ref.: OW/85/2014
Wydział: Wydział Oświaty
2014-11-20 2014-11-30 zgłoś swoje CV
Specjalista ds. rachunkowości zarządczej
Nr ref.: ZTM.DL.1110.28.2014
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-11-17 2014-12-01 -
specjalista ds. inwestycji
Nr ref.: ZTM.DL.1110.29.2014
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-11-17 2014-12-01 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Oferty pracy