Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W OBSZARZE OŚWIATY
Nr ref.: KPRM/75/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-05-09 2017-05-23 zgłoś swoje CV
ds. windykacji należności
Nr ref.: ZTM.DO.1110.10.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-05-10 2017-05-23 -
specjalista ds funduszy unijnych
Nr ref.: 6/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-05-12 2017-05-23 -
specjalista
Nr ref.: 5/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-05-12 2017-05-23 -
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN/77/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-05-10 2017-05-24 zgłoś swoje CV
portier/woźny
Nr ref.: 7/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2017-05-15 2017-05-25 -
Strażnik straży miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-13/17
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2017-05-04 2017-05-26 -
Zastępca dyrektora Przedszkola
Nr ref.: P77.3
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26 -
Specjalista
Nr ref.: P77.2
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26 -
starszy konserwator
Nr ref.: P77.4
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26 -
Główny specjalista
Nr ref.: P77.1
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26 -
KIEROWNIK ZESPOŁU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Nr ref.: MOPR/31/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-05-16 2017-05-26 -
Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11001.6.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2017-05-17 2017-05-26 -
KIEROWNIK ODDZIAŁU WYTWARZANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Nr ref.: IN/72/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-05-04 2017-05-28 zgłoś swoje CV
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/73/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-05-04 2017-05-28 zgłoś swoje CV
DS. AKTUALIZACJI OPŁAT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU
Nr ref.: GN/78/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2017-05-16 2017-05-28 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
Nr ref.: MOPR/33/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-05-19 2017-05-29 -
KONSULTANT DS. PRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/34/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-05-19 2017-05-29 -
główna księgowa cały etat
Nr ref.: ZSP3/120-2/2017
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2017-05-04 2017-05-31 -
główna księgowa 0,75 etatu
Nr ref.: Gim44/121/05-17/2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2017-05-05 2017-05-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.