Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA PROJEKTY MIESZKANIOWE
Nr ref.: SL/37/2018
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2018-02-27 2018-03-18 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI KAWKA-BIS
Nr ref.: OS/32/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-02-28 2018-03-18 zgłoś swoje CV
DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH
Nr ref.: SL/38/2018
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2018-02-28 2018-03-18 zgłoś swoje CV
DS. KADR
Nr ref.: OW/41/2018
Wydział: Wydział Oświaty
2018-03-07 2018-03-18 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI PRAWNEJ KONSUMENTÓW
Nr ref.: MRK/44/2018
Wydział: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
2018-03-08 2018-03-18 zgłoś swoje CV
DS. HAŁASU
Nr ref.: OS/40/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-03-05 2018-03-19 zgłoś swoje CV
DS. POWIETRZA
Nr ref.: OS/39/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-03-05 2018-03-19 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/18/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-03-01 2018-03-21 -
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.8.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-03-09 2018-03-21 -
ds. obsługi kancelaryjnej
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.7.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-03-09 2018-03-21 -
Kierownik referatu (pion prewencji)
Nr ref.: nr ref. SMMP.III/1110-3/18
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2018-03-12 2018-03-22 -
DS. OBSŁUGI KLIENTA
Nr ref.: FN/51/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-03-13 2018-03-22 zgłoś swoje CV
Referent ds. płac
Nr ref.: P110.120.1.2018
Jednostka: Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"
2018-03-02 2018-03-23 -
Instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ZDDP-I.120.3.2018
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2018-03-09 2018-03-23 -
DS. ZBYWANIA PRZETARGOWEGO
Nr ref.: GN/36/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2018-03-12 2018-03-23 zgłoś swoje CV
przewodnik
Nr ref.: P/2/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-03-13 2018-03-23 -
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: MOPR/19/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-03-13 2018-03-23 -
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-03-13 2018-03-23 -
DS.OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: Nr ref. ZOU/45/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-03-08 2018-03-25 zgłoś swoje CV
DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA
Nr ref.: OS/43/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-03-12 2018-03-25 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.