« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
specjalista d/s płac, 1/2 etatu
Nr ref.: SP3/121/9/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
2016-06-09 2016-06-30 -
samodzielny referent ds. zaopatrzenia
Nr ref.: 002
Jednostka: Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
2016-06-09 2016-06-30 -
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: CWR/5/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-06-17 2016-06-30 -
ds. obsługi procesu windykacji
Nr ref.: ZTM.DL.1110.22.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-06-17 2016-06-30 -
specjalista d/s płac
Nr ref.: ZSS105.110.1.2016.
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Gimnazjum Specjalne Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
2016-06-21 2016-06-30 -
Bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-113-10/16
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2016-06-16 2016-07-01 -
Radca Prawny
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.8.2016
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2016-06-24 2016-07-04 -
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/76/2016
Wydział: Wydział Finansowy
2016-06-23 2016-07-05 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Nr ref.: MOPR/18/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-06-27 2016-07-06 -
DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr ref.: ZKB/74/2016
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2016-06-28 2016-07-07 zgłoś swoje CV
DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Nr ref.: ZKB/75/2016
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2016-06-28 2016-07-07 zgłoś swoje CV
DS. KONTROLI DOTACJI
Nr ref.: OW/73/2016
Wydział: Wydział Oświaty
2016-06-28 2016-07-08 zgłoś swoje CV
DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH
Nr ref.: NW/68/2016
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2016-06-14 2016-07-10 zgłoś swoje CV
DS. JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Nr ref.: WJPM/77/2016
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2016-06-24 2016-07-10 zgłoś swoje CV
główny księgowy
Nr ref.: CWRDiM 1100/1/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
2016-06-24 2016-07-12 -
główna księgowa 0,5 etatu
Nr ref.: P113-120-1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"
2016-06-24 2016-07-15 -
Główny księgowy
Nr ref.: P130/120/01/16
Jednostka: Przedszkole Nr 130 "Bajkowy Świat"
2016-06-28 2016-07-19 -
DS. INWESTYCJI
Nr ref.: DO.1.1100.3.2016
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2016-06-30 2016-07-25 -
rzemieślinik - wędliniarz
Nr ref.: ZSPS.1210/32/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-06-29 2016-08-26 -
nauczyciel
Nr ref.: 120.1.2016.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO, IV Liceum Prof.,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, XXXVI Uzup. LO dla Dorosłych, Technik.Uzupeł. Nr 4 dla Dorosłych, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2016-06-01 2017-07-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy