Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZS5/SD/1111/02/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2018-05-11 2018-05-24 -
Stanowisko ds. utrzymania dróg
Nr ref.: ZDM.DP.12.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-05-11 2018-05-25 -
DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ
Nr ref.: RM/94/2018
Wydział: Biuro Rady Miasta
2018-05-15 2018-05-25 zgłoś swoje CV
młodszy wychowawców
Nr ref.: DD3/D/100/02/2018
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2018-05-16 2018-05-25 -
DS. ROZLICZEŃ
Nr ref.: FN /93/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-05-15 2018-05-27 zgłoś swoje CV
DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr ref.: ZKB /90/2018
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2018-05-16 2018-05-27 zgłoś swoje CV
DS. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
Nr ref.: ZSS/96/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-05-17 2018-05-27 zgłoś swoje CV
ds. monitorowania jakości danych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.5.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-05-17 2018-05-27 -
DS. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Nr ref.: MKZ/98/2018
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2018-05-17 2018-05-27 zgłoś swoje CV
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nr ref.: FN/99/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-05-18 2018-05-27 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI KANCELARII
Nr ref.: MOPR/32/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-05-17 2018-05-28 -
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej w Zespole Dziennych Domów Pomocy
Nr ref.: 17/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-05-17 2018-05-29 -
Instruktor ds. fizjoterapii w Zespole Dziennych Domów Pomocy
Nr ref.: 16/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-05-17 2018-05-29 -
sekretarz szkoły
Nr ref.: 3/2018
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2018-04-20 2018-05-30 -
samodzielny referent ds. płac
Nr ref.: ZSO/DSP/120/1/2018
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Gim. nr 1,Tech. Odzieżowo-Usługowe, ZSZ Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Polic. Nr 23 dla Dor., XXIII LO dla Dorosłych)
2018-05-10 2018-05-30 -
Specjalista administracyjno-biurowy
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
2018-05-15 2018-05-30 -
Pielęgniarka na oddziale
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-01-16 2018-05-31 -
Lekarz psychiatra
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-01-16 2018-05-31 -
Salowa na oddziale
Nr ref.: 8/2017
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-03-15 2018-05-31 -
Opiekun medyczny
Nr ref.: 6/2018
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-03-15 2018-05-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.