« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. KOORDYNACJI BUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO
Nr ref.: IN /93/2016
Wydział: Wydział Informatyki
2016-07-25 2016-08-28 zgłoś swoje CV
DS. WDROŻEŃ PROGRAMOWYCH
Nr ref.: ZSS/98/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2016-08-10 2016-08-28 zgłoś swoje CV
KONSULTANT DS. PRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/26/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-08-19 2016-08-29 -
główny księgowy
Nr ref.: P85/01/08/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2016-08-23 2016-08-29 -
Opiekun, Pielęgniarka /Pielęgniarz - 2 etaty
Nr ref.: ZŻNr2/ 2 /2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2016-07-01 2016-08-30 -
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/12/2016
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-08-12 2016-08-31 -
główny ksiegowy
Nr ref.: 3/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-08-17 2016-08-31 -
Robotnik drogowy z preferencją wykonywania prac brukarskich
Nr ref.: 6/2016
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2016-08-25 2016-09-01 -
Robotnik drogowy - operator koparko-ładowarki
Nr ref.: 7/2016
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2016-08-25 2016-09-01 -
główny księgowy
Nr ref.: P.31/120/01/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 31
2016-08-19 2016-09-02 -
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/104/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2016-08-23 2016-09-02 zgłoś swoje CV
rzemieślnik
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2016-08-23 2016-09-02 -
DS. CUDZOZIEMCÓW I WSPIERANIA INICJATYW
Nr ref.: ZSS/105/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2016-08-24 2016-09-02 zgłoś swoje CV
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OPROGRAMOWANIA
Nr ref.: IN/99/2016
Wydział: Wydział Informatyki
2016-08-12 2016-09-04 zgłoś swoje CV
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.96.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-08-22 2016-09-05 -
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.97.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-08-22 2016-09-05 -
DS. MARKETINGU
Nr ref.: BOI/106/2016
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
2016-08-26 2016-09-05 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Nr ref.: BOI/107/2016
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
2016-08-26 2016-09-05 zgłoś swoje CV
referent ds. administracyjnych
Nr ref.: Gim22/120-1/16
Jednostka: Gimnazjum Nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego
2016-08-26 2016-09-09 -
DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY WÓD
Nr ref.: OS/101/2016
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2016-08-23 2016-09-11 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy