« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
Nr ref.: PRD/93/2015
Wydział: Gabinet Prezydenta
2015-07-23 2015-08-02 zgłoś swoje CV
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Nr ref.: MOPR/30/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-07-27 2015-08-05 -
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/29/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-07-27 2015-08-05 -
nauczyciel śpiewu i gry na instrumentach ludowych
Nr ref.: 1
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2015-07-02 2015-08-07 -
nauczyciel oddziału przedszkolnego
Nr ref.: 1/2015; 2/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"
2015-07-07 2015-08-07 -
DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nr ref.: OR/94/2015
Wydział: Wydział Organizacyjny
2015-07-29 2015-08-09 zgłoś swoje CV
DS.MIGRACJI AKTÓW STANU CYWILNEGO
Nr ref.: USC /96/2015
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
2015-07-31 2015-08-10 zgłoś swoje CV
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/4/2015
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2015-07-24 2015-08-12 -
ds. płac; praca 10 godzin tygodniowo, praca przy komputerze, stanowisko bezpośrednio obsługujące pracowników MDK i podmioty zewnętrzne
Nr ref.: MDK2.1200.1.2015
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
2015-07-23 2015-08-13 -
instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ODB1/II/2015
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2015-07-29 2015-08-14 -
specjalista ds kadr i płac
Nr ref.: ODB1/I/2015
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2015-07-29 2015-08-14 -
SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
Nr ref.: 16/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-07-17 2015-08-15 -
zastępca dyrektora
Nr ref.: DPS-K/IKD/110/103/15
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-07-24 2015-08-15 -
specjalista ds organizacji i szkoleń
Nr ref.: 3/2015
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2015-07-24 2015-08-17 -
referent ds. płac 1/4 etatu (10 h - tygodniowo)
Nr ref.: 1
Jednostka: Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"
2015-05-19 2015-08-31 -
Specjalista ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DL.1110.10.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-07-20 2015-09-15 -
Główny specjalista ds. rachunkowości zarządczej
Nr ref.: ZTM.DL.1110.9.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-07-20 2015-09-15 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy