« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. EWIDENCJI ZASOBU I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: GN/11/2015
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2015-01-22 2015-02-01 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK SOCJALNY DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: MOPR/03/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-01-23 2015-02-02 -
Księgowa/y
Nr ref.: 1/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
2015-01-21 2015-02-04 -
ds. projektowania układu transportowego nr 6
Nr ref.: MPU-OR/1000-1/15
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2015-01-13 2015-02-06 -
PRACOWNIK STREFY SPA - KOSMETOLOG
Nr ref.: 3/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-01-23 2015-02-06 -
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: MOPR/04/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-01-28 2015-02-06 -
DS. OCHRONY ZIELENI
Nr ref.: OS/12/2015
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2015-01-28 2015-02-08 zgłoś swoje CV
DS. DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI
Nr ref.: MKZ/13/2015
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2015-01-29 2015-02-08 zgłoś swoje CV
Zastępca Dyrektora
Nr ref.: DPS/01/02/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-01-20 2015-02-10 -
DS. REWITALIZACJI
Nr ref.: KPRM/14/2015
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2015-01-30 2015-02-11 zgłoś swoje CV
Specjalista ds. promocji
Nr ref.: OFP/01/01/2014
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2015-01-26 2015-02-13 -
rzemieślnik-ogrodnik
Nr ref.: 1/2015
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2015-01-26 2015-02-15 -
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: OR/10/2015
Wydział: Wydział Organizacyjny
2015-01-28 2015-02-15 zgłoś swoje CV
Robotnik drogowy
Nr ref.: 02/ZRD/2015
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2015-01-30 2015-02-16 -
Sekretarka
Nr ref.: ZRD/01/2015
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2015-01-30 2015-02-16 -
Główny księgowy
Nr ref.: 1/2015
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7
2015-01-22 2015-02-20 -
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Nr ref.: 4/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-01-23 2015-02-22 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Oferty pracy