Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Starsza księgowa
Nr ref.: VLO.111.2.2018
Jednostka: V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
2018-09-12 2018-09-26 -
Kasjer 0,5 etatu na czas zastępstwa
Nr ref.: PMA /20/7/2018
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2018-09-12 2018-09-26 -
Kierowca kategorii C
Nr ref.: 1/08/2018
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2018-08-29 2018-09-28 -
Kierowca - rzemieslnik
Nr ref.: DPS/DN/0100/23/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2018-09-07 2018-09-28 -
sprzątaczka
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
2018-09-10 2018-09-28 -
asysten/adiunkt w Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956 ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2018-09-11 2018-09-28 -
Stanowisko : ds.pielęgnacji zieleni
Nr ref.: ZDM.DP.25.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-09-14 2018-09-28 -
ds. planowania i nadzoru nad utrzymaniem infrastruktury torowo - sieciowej
Nr ref.: ZTM.DO.1110.20.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-09-17 2018-09-28 -
Asystent/Adiunkt/Kustosz
Nr ref.: ..
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2018-09-18 2018-09-28 -
samodzielny referent ds.administracji
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
2018-09-19 2018-09-28 -
Terapeuta zajęciowy
Nr ref.: 14/2018
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-08-22 2018-09-30 -
DS. POWIETRZA
Nr ref.: OS/175/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-09-07 2018-09-30 zgłoś swoje CV
DS. KONFIGUROWANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Nr ref.: IN/176/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-09-10 2018-09-30 zgłoś swoje CV
Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/4/18
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-09-15 2018-09-30 -
Elektryk, elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/5/18
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-09-15 2018-09-30 -
pracownik księgowości
Nr ref.: 1/09/2018
Spółka: Targowiska sp. z o.o.
2018-09-18 2018-09-30 -
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: KPRM/182/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2018-09-20 2018-09-30 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW
Nr ref.: NW/171/2018
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2018-08-30 2018-10-01 zgłoś swoje CV
Podinspektor ds. zarządzania sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi
Nr ref.: SMMP.III/1110-12/18
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2018-09-19 2018-10-01 -
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/180/2018
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2018-09-17 2018-10-03 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.