« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
główna księgowa 0,5 etatu
Nr ref.: SP59 - 1/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
2016-07-08 2016-07-29 -
główny księgowy
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-07-11 2016-07-29 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.69.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-07-14 2016-07-29 -
opiekun/opiekunka
Nr ref.: DPS-IKD.110.70.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-07-14 2016-07-29 -
ds.przygotowania inwestycji
Nr ref.: ZDM/DP/16/2016
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2016-07-15 2016-07-29 -
Specjalista ds. komunikacji i nowych technologii
Nr ref.: CIS.110.2.2016
Jednostka: Centrum Inicjatyw Senioralnych
2016-07-18 2016-07-29 -
specjalista d/s płac, 1/2 etatu
Nr ref.: SP3/121/14/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
2016-07-01 2016-07-31 -
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/78/2016
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2016-07-06 2016-07-31 zgłoś swoje CV
DS.podatku VAT
Nr ref.: FN/83/2016
Wydział: Wydział Finansowy
2016-07-11 2016-07-31 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU /86/2016
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-07-12 2016-07-31 zgłoś swoje CV
DS. OCHRONY ZIELENI
Nr ref.: OS/84/2016
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2016-07-15 2016-07-31 zgłoś swoje CV
DS. EKONOMICZNYCH
Nr ref.: GN/85/2016
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2016-07-20 2016-07-31 zgłoś swoje CV
Dyrektor Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu
Nr ref.: PMP/88/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-07-14 2016-08-01 -
DS. OBSŁUGI KLIENTA
Nr ref.: FN/92/2016
Wydział: Wydział Finansowy
2016-07-21 2016-08-03 zgłoś swoje CV
nauczyciel- akompaniator w Dziecięcym Zespole Ludowym
Nr ref.: MDK 3 - 1/2016
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2016-07-06 2016-08-05 -
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.9.2016
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2016-07-27 2016-08-06 -
DS. REJESTRACJI POJAZDÓW
Nr ref.: SOUK /90/ 2016
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2016-07-26 2016-08-07 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nr ref.: KP/94/2016
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2016-07-26 2016-08-07 zgłoś swoje CV
DS. PRAW JAZDY
Nr ref.: SOUK /89/ 2016
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2016-07-26 2016-08-07 zgłoś swoje CV
Referent d/s administracyjno - biurowych
Nr ref.: SP15/07/16/REFE/P
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego
2016-07-21 2016-08-10 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy