« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMP

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) uprzejmie informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w UMP.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DYREKTOR SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI
Nr ref.: PMP/68/2014
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2014-07-30 2014-08-29 -
Specjalista ds. planowania układu komunikacyjnego , organizacji przewozów i informacji pasazerskiej
Nr ref.: ZTM.DL.1110-11/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-13 2014-08-29 -
Specjalista ds. transportu aglomeracyjnego i rozwoju sieci komunikacyjnej
Nr ref.: ZTM.DL.1110-12/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-13 2014-08-29 -
OFERT INWESTYCYJNYCH I MONITORINGU
Nr ref.: BOI/74/2014
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
2014-08-14 2014-08-31 zgłoś swoje CV
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: KD/73/2014
Wydział: Wydział Kultury i Dziedzictwa
2014-08-20 2014-08-31 zgłoś swoje CV
Koordynator ds. IT
Nr ref.: CTK.BA.110.1.2014
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2014-08-19 2014-09-01 -
główny księgowy
Nr ref.: P69/1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina
2014-08-18 2014-09-05 -
Specjalista ds. wsparcia zarządzania procesami sprzedaży i obsługi klientów oraz dostarczania usług przewozowych
Nr ref.: ZTM.DL.1110-15/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. nowych technologii ICT - CRM, Contact Center, Zintegrowany System Zarządzania
Nr ref.: ZTM.DL.1110-17/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. infrastruktury przystankowej i dworców
Nr ref.: ZTM.DL.1110-18/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. nowych technologii ICT - PEKA & ITS
Nr ref.: ZTM.DL.1110-16/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. programów lojalnościowych
Nr ref.: ZTM.DL.1110-13/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. ekonomicznych, kontrolingu i funduszy europejskich
Nr ref.: ZTM.DL.1110-14/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-18 2014-09-08 -
Specjalista ds. parkingów i rowerów miejskich
Nr ref.: ZTM.DL.1110-20/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-19 2014-09-08 -
Specjalista ds. infrastruktury torowo-sieciowej
Nr ref.: ZTM.DL.1110-21/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-19 2014-09-08 -
Kierownik działu parkingów i rowerów miejskich
Nr ref.: ZTM.DL.1110-19/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-08-19 2014-09-08 -
referent ds finansowych
Nr ref.: 2014/2
Jednostka: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
2014-08-22 2014-09-08 -
referent ds finansowych
Nr ref.: 2014/2
Jednostka: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
2014-08-22 2014-09-08 -
Specjalista do spraw płac
Nr ref.: 03/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 51
2014-08-25 2014-09-08 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Oferty pracy