« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Nr ref.: MOPR/04/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-02-02 2016-02-11 -
DS. PROGRAMÓW AKTYWIZACJI
Nr ref.: ZSS/12/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2016-02-01 2016-02-12 zgłoś swoje CV
KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI
Nr ref.: PRD / 15 / 2016
Wydział: Gabinet Prezydenta
2016-02-02 2016-02-12 zgłoś swoje CV
pedagog
Nr ref.: ZSzOI-1/120/02/2016
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2016-02-04 2016-02-12 -
DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ
Nr ref.: ZOU /14/2016
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-02-03 2016-02-14 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU /13/2016
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-02-03 2016-02-14 zgłoś swoje CV
Księgowa
Nr ref.: 120/1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
2016-02-02 2016-02-15 -
DS. OBSŁUGI RADCÓW PRAWNYCH
Nr ref.: OR/17/2016
Wydział: Wydział Organizacyjny
2016-02-04 2016-02-15 zgłoś swoje CV
DS. OCHRONY ZIELENI
Nr ref.: OS/11/2016
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2016-02-05 2016-02-15 zgłoś swoje CV
KONSULTANT DS. PRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/05/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-02-05 2016-02-15 -
specjalista do spraw administracji biurowej
Nr ref.: SP60_2/2016r.
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
2016-02-08 2016-02-21 -
stanowisko ds. nadzoru nad zielenią - inspektor
Nr ref.: ZZM.OA/1100-2/2016
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2016-02-08 2016-02-26 -
pracownik d/s płac
Nr ref.: ZSO15.120.1.16
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11)
2016-01-15 2016-02-29 -
pracownik do księgowości
Nr ref.: ZŻNr3/1/2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 3
2016-02-03 2016-02-29 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy