Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROMOCJI KULTURY I PAMIĘCI HISTORYCZNEJ
Nr ref.: KL / 07 /2017
Wydział: Wydział Kultury
2017-01-09 2017-01-18 zgłoś swoje CV
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.2.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-03 2017-01-20 -
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.3.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-03 2017-01-20 -
młodszy opiekun
Nr ref.: ZŻNr3/1/2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 3
2017-01-04 2017-01-20 -
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/2/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-01-03 2017-01-22 zgłoś swoje CV
DS. PLANOWANIA I ANALIZ BUDŻETU
Nr ref.: OW/3/2017
Wydział: Wydział Oświaty
2017-01-11 2017-01-22 zgłoś swoje CV
DS. FUNDUSZY
Nr ref.: FN /9/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-01-12 2017-01-22 zgłoś swoje CV
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/8/2017
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2017-01-12 2017-01-22 zgłoś swoje CV
ds. archiwum zakładowego i informacji bibliograficznej - umowa o pracę na zastępstwo
Nr ref.: ZG-ZKS.11001.2.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2017-01-16 2017-01-22 -
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/15/2016
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-23 2017-01-23 -
ds płac
Nr ref.: P28/2/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2017-01-12 2017-01-23 -
ds kadr
Nr ref.: P28/1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2017-01-12 2017-01-23 -
Specjalista d/s płac - 3/4 etatu
Nr ref.: ZSP7.120.2.17
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego
2017-01-14 2017-01-23 -
Specjalista d/s kadr - 1/4 etatu
Nr ref.: ZSP7.120.1.17
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego
2017-01-14 2017-01-23 -
psycholog
Nr ref.: DPS-IKD.110.4.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-05 2017-01-24 -
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.1.2017
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO,Technikum Budowlano-Drzewne, ZSZ Nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe )
2017-01-11 2017-01-25 -
DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Nr ref.: MKZ /4/2017
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
2017-01-12 2017-01-25 zgłoś swoje CV
DS. REDAKCJI I UPUBLICZNIANIA ANALIZ I OPRACOWAŃ
Nr ref.: ROM /6/2017
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta
2017-01-12 2017-01-25 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
Nr ref.: MOPR/03/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-01-17 2017-01-26 -
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 3
Nr ref.: MOPR/02/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-01-17 2017-01-26 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.