Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: PK/122/2017
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2017-07-28 2017-08-20 zgłoś swoje CV
DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
Nr ref.: GK/125/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2017-08-01 2017-08-20 zgłoś swoje CV
DS. EWIDENCJI ZASOBU I KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: GN/129/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2017-08-08 2017-08-20 zgłoś swoje CV
ds. postępowań geodezyjnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11001.8.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2017-08-01 2017-08-21 -
Stanowisko ds. pielęgnacji zieleni
Nr ref.: ZDM/DP/19/2017
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2017-08-02 2017-08-21 -
DS. REALIZACJI PROJEKTU "Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (SULPiTER CE222)"
Nr ref.: TZ /131/2017
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2017-08-11 2017-08-21 zgłoś swoje CV
DS. REALIZACJI PROJEKTU "Dostępność Lotnisk (LairA CE1074)"
Nr ref.: TZ/130/2017
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2017-08-11 2017-08-21 zgłoś swoje CV
specjalisa ds. księgowo-finansowych
Nr ref.: ZLP/DK/110/2/2017
Jednostka: Zakład Lasów Poznańskich
2017-08-02 2017-08-22 -
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/08/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-08 2017-08-22 -
Opiekun
Nr ref.: DPS/DN/0100/07/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-08 2017-08-22 -
Pokojowa
Nr ref.: DPS/DN/0100/09/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-08-08 2017-08-22 -
referent
Nr ref.: 5/2017
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2017-08-11 2017-08-22 -
DS. REALIZACJI INWESTYCJI
Nr ref.: GK/132/2017
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2017-08-14 2017-08-23 zgłoś swoje CV
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSPS.II.1210/30/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-06-30 2017-08-25 -
główny księgowy
Nr ref.: ZSPS.II.1210/33/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-07-19 2017-08-25 -
specjalista ds płac
Nr ref.: SP62.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
2017-08-10 2017-08-25 -
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/59/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-08-16 2017-08-25 -
sekretarka
Nr ref.: SP6.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
2017-08-16 2017-08-30 -
KASJER
Nr ref.: 4/2017
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2017-05-30 2017-08-31 -
główna księgowa 0,75 etatu
Nr ref.: Gim44/121/05-17/2017
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2017-06-08 2017-08-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.