« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMP

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) uprzejmie informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w UMP.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/60/2014
Wydział: Wydział Finansowy
2014-07-23 2014-08-03 zgłoś swoje CV
DS. EKONOMICZNYCH
Nr ref.: GN/63/2014
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2014-07-24 2014-08-03 zgłoś swoje CV
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nr ref.: FN/59/2014
Wydział: Wydział Finansowy
2014-07-24 2014-08-03 zgłoś swoje CV
ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/40/2014
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2014-07-24 2014-08-04 -
Główny księgowy
Nr ref.: 02/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 51
2014-07-22 2014-08-05 -
DS. NADZORU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA
Nr ref.: ZSS/61/2014
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2014-07-25 2014-08-06 zgłoś swoje CV
DS. REGULACJI PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: GN/64/2014
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2014-07-24 2014-08-10 zgłoś swoje CV
DS. WSPÓŁPRACY ORGANIZACYJNEJ
Nr ref.: PD/66/2014
Wydział: Biuro Prezydenta
2014-07-30 2014-08-10 zgłoś swoje CV
DS. POWIETRZA
Nr ref.: OS/65/2014
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2014-07-30 2014-08-10 zgłoś swoje CV
KIEROWNIK ODDZIAŁU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
Nr ref.: ZSS/62/2014
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2014-07-30 2014-08-10 zgłoś swoje CV
DS. ANALIZ I MONITOROWANIA STRATEGII
Nr ref.: OW/67/2014
Wydział: Wydział Oświaty
2014-07-31 2014-08-10 zgłoś swoje CV
Kierownik zespołu socjalno - terapeutycznego
Nr ref.: DPS/DN/0300/3/2014
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2014-07-30 2014-08-11 -
Starszy specjalista ds. BHP - 0,5 etatu
Nr ref.: SMMP.III/1110-21/14
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2014-07-30 2014-08-11 -
PRACOWNIK SOCJALNY DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: MOPR/42/2014
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2014-07-31 2014-08-12 -
DS. WSPARCIA RODZINY
Nr ref.: MOPR/41/2014
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2014-07-31 2014-08-12 -
specjalista - koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Nr ref.: 1/2014
: Stowarzyszenie "Metropolia Poznań"
2014-07-24 2014-08-14 -
DYREKTOR SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI
Nr ref.: PMP/68/2014
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2014-07-30 2014-08-29 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Oferty pracy