« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Specjalista ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DL.1110.4.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-04-07 2015-04-21 -
woźna/woźny
Nr ref.: GM12.1.12.120.1.04/2015r.
Jednostka: Gimnazjum Nr 12 im. Jacka Kuronia
2015-04-14 2015-04-21 -
DS. RELACJI ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI EDUKACJI
Nr ref.: OW/44/2015
Wydział: Wydział Oświaty
2015-04-13 2015-04-22 zgłoś swoje CV
Stanowisko ds. księgowości - na zastępstwo
Nr ref.: CTK.BA.110.3.2015
Jednostka: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
2015-04-09 2015-04-23 -
specjalista ds. sekretariatu
Nr ref.: Adm 1 / 2015
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6
2015-04-10 2015-04-24 -
DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ DOTACJI
Nr ref.: ZSS/23/2015
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2015-04-15 2015-04-25 zgłoś swoje CV
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Nr ref.: ZSS/50/2015
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2015-04-16 2015-04-25 zgłoś swoje CV
DS. KOORDYNACJI SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Nr ref.: ZSS/52/2015
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2015-04-16 2015-04-25 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
Nr ref.: ZSS/51/2015
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2015-04-16 2015-04-25 zgłoś swoje CV
DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
Nr ref.: GK/42/2015
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2015-04-01 2015-04-26 zgłoś swoje CV
DYREKTOR ZAKŁADU ROBÓT DROGOWYCH W POZNANIU
Nr ref.: PMP/47/2015
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2015-04-10 2015-04-26 zgłoś swoje CV
DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Nr ref.: PMP/45/2015
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2015-04-13 2015-04-26 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/15/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-04-16 2015-04-27 -
główny księgowy
Nr ref.: P74/01/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
2015-04-14 2015-04-28 -
BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
Nr ref.: OR/10/2015
Wydział: Wydział Organizacyjny
2015-01-28 2015-04-30 zgłoś swoje CV
DS. PODATKÓW I OPŁAT
Nr ref.: FN /53/2015
Wydział: Wydział Finansowy
2015-04-20 2015-04-30 zgłoś swoje CV
DS. REJESTRACJI POJAZDÓW
Nr ref.: KM /46/ 2015
Wydział: Wydział Komunikacji
2015-04-20 2015-04-30 zgłoś swoje CV
DS. NADZORU NAD SZKOLENIEM KIEROWCÓW
Nr ref.: KM /48/ 2015
Wydział: Wydział Komunikacji
2015-04-20 2015-04-30 zgłoś swoje CV
Główny specjalista ds. nowych technologii ICT
Nr ref.: ZTM.DL.1110.5.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-04-20 2015-05-05 -
PRACOWNIK STREFY SPA I SAUN - KOSMETOLOG
Nr ref.: 13/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-04-15 2015-05-15 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy