« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
KONSULTANT DS. PRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/10/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-03-18 2015-03-27 -
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ PROCESÓW ZARZĄDCZYCH
Nr ref.: OR/38/2015
Wydział: Wydział Organizacyjny
2015-03-19 2015-03-28 zgłoś swoje CV
DS. ARCHITEKTURY
Nr ref.: UA/33/2015
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2015-03-17 2015-03-29 zgłoś swoje CV
DS. NADZORU NAD SZKOLENIEM KIEROWCÓW
Nr ref.: KM /34/ 2015
Wydział: Wydział Komunikacji
2015-03-17 2015-03-29 zgłoś swoje CV
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/41/2015
Wydział: Wydział Finansowy
2015-03-19 2015-03-29 zgłoś swoje CV
DS. PROJEKTÓW
Nr ref.: TZ/35/2015
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2015-03-20 2015-03-29 zgłoś swoje CV
główny księgowy
Nr ref.: 2/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
2015-03-17 2015-03-31 -
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Nr ref.: MOPR/11/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-03-19 2015-03-31 -
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/12/2015
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2015-03-19 2015-03-31 -
Specjalista ds. rachunkowości zarządczej
Nr ref.: ZTM.DL.1110.3.2015
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2015-03-19 2015-03-31 -
Stanowisko ds.sterowania ruchem - 5 etatów
Nr ref.: DP/7/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-03-18 2015-04-01 -
główny księgowy
Nr ref.: ZSzOI-1/O1/2015
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-03-18 2015-04-01 -
ds. oprogramowania i analiz
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.3.2015
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2015-03-23 2015-04-03 -
DYREKTOR WYDZIAŁU KULTURY
Nr ref.: PMP / 40 / 2015
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2015-03-25 2015-04-06 zgłoś swoje CV
Operator elektronicznych monitorów ekranowych
Nr ref.: SMMP.III/1110-5 /15
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2015-03-24 2015-04-07 -
opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej
Nr ref.: DPS-K/IKD/110/32/15
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-03-26 2015-04-08 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy