« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Naczelnik Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu
Nr ref.: ZDM/DP/22/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-11-12 2015-11-27 -
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/125/2015
Wydział: Wydział Finansowy
2015-11-18 2015-11-29 zgłoś swoje CV
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSPS.1210/33/2015
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2015-09-18 2015-11-30 -
ds. realizacji budowy i remontów
Nr ref.: ZDM/DP/24/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-11-16 2015-11-30 -
główny księgowy
Nr ref.: SP-60-4/2015r.
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
2015-11-16 2015-11-30 -
TERAPEUTA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII
Nr ref.: DPS/11/08/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-11-16 2015-11-30 -
Zastępca Naczelnika Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg
Nr ref.: ZDM/DP/23/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-11-16 2015-11-30 -
Specjalista ds. administracyjno - biurowych
Nr ref.: SP34 - 1/15
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Wojska Polskiego
2015-11-23 2015-12-04 -
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ WYDZIAŁU
Nr ref.: ZOU /126/2015
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2015-11-24 2015-12-06 zgłoś swoje CV
DS. JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Nr ref.: WJPM/129/2015
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2015-11-26 2015-12-06 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK STREFY SPA I SAUN - KOSMETOLOG
Nr ref.: 13/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-04-15 2015-12-31 -
PRACOWNIK STREFY SPA 1306 - FIZJOTERAPEUTA, MASAŻYSTA
Nr ref.: 20/2015
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2015-09-09 2015-12-31 -
pracownik ds płac
Nr ref.: ZSO15.120.2.15
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11)
2015-11-17 2015-12-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy