« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
specjalista d.s uczniowskich
Nr ref.: zse2/120/01/16
Jednostka: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka (Technikum Elektryczno-Elektroniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27,XXVII LO dla Dorosłych)
2016-09-13 2016-09-28 -
DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI NR 1
Nr ref.: MOPR/29/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-09-19 2016-09-28 -
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.115.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-14 2016-09-29 -
rzemieślnik
Nr ref.: 3/2016
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2016-09-19 2016-09-29 -
główny księgowy
Nr ref.: ZSPS.1210/35/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-07-14 2016-09-30 -
nauczyciel religii w przedszkolu 4h tygodniowo
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
2016-08-22 2016-09-30 -
Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Nr ref.: SP71200/2/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2016-08-31 2016-09-30 -
Inspektor w Dziale Technicznym
Nr ref.: DO.1100.7.2016
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2016-09-08 2016-09-30 -
Konserwator Urządzeń Technicznych
Nr ref.: 14/2016
Spółka: Termy Maltańskie sp. z o.o.
2016-09-12 2016-09-30 -
księgowa w wym. 1/2 etatu
Nr ref.: MDK3.07100.29.2016
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2016-09-13 2016-09-30 -
Główny księgowy
Nr ref.: P130/120/03/16
Jednostka: Przedszkole Nr 130 "Bajkowy Świat"
2016-09-16 2016-09-30 -
DS. ARCHIWIZACJI
Nr ref.: OR/119/2016
Wydział: Wydział Organizacyjny
2016-09-20 2016-09-30 zgłoś swoje CV
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
Nr ref.: SP71200/3/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2016-09-20 2016-09-30 -
ds. analizy skutków finansowych
Nr ref.: MPU-OR/1000-8/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-09-20 2016-09-30 -
Asystent nauczyciela
Nr ref.: 1200/4/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2016-09-21 2016-09-30 -
DS. NADZORU I MONITOROWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ZIELENI
Nr ref.: TZ/118/2016
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2016-09-21 2016-10-02 zgłoś swoje CV
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.11.2016
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2016-09-23 2016-10-03 -
ds. projektowania urbanistycznego nr 8
Nr ref.: MPU-OR/1000-9/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-09-22 2016-10-04 -
Referent d/s administracyjnych 1/2 etatu
Nr ref.: RAB\1\2016
Jednostka: Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"
2016-09-21 2016-10-06 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.123.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-23 2016-10-07 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy