Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
KONTROLI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/214/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-11-30 2018-12-17 zgłoś swoje CV
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.3.2018
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
2018-12-03 2018-12-17 -
kasjer biletowy
Nr ref.: PP/13/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-12-03 2018-12-17 -
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/78/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-12-06 2018-12-17 -
DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nr ref.: MOPR/79/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-12-07 2018-12-17 -
główna księgowa 0,5 etatu
Nr ref.: P113-120-1/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"
2018-12-11 2018-12-18 -
Pokojowa/Pokojowy
Nr ref.: 98/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 -
Opiekun lub Pielęgniarka/Położna
Nr ref.: 96/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 -
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Nr ref.: 97/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 -
główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
2018-11-27 2018-12-21 -
specjalista d.s. placowych
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
2018-11-27 2018-12-21 -
MONTER - ELEKTRYK
Nr ref.: MPGM/REK/2/2018
Spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
2018-10-18 2018-12-22 -
MONTER - INSTALATOR WOD-KAN, GAZ, CO
Nr ref.: MPGM/REK/3/2018
Spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
2018-10-18 2018-12-22 -
INSPEKTOR NADZORU (BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA)
Nr ref.: MPGM/REK/6/2018
Spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
2018-10-22 2018-12-22 -
INSPEKTOR NADZORU (BRANŻA SANITARNA)
Nr ref.: MPGM/REK/5/2018
Spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
2018-10-22 2018-12-22 -
DYSPOZYTOR
Nr ref.: MPGM/REK/4/2018
Spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
2018-10-22 2018-12-22 -
DS. UDZIELANIA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Nr ref.: SOUK/217/2018
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2018-12-12 2018-12-26 zgłoś swoje CV
ds. nadzoru pasa drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.34.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-12-11 2018-12-28 -
ds. nadzoru nad inwestorem zastępczym
Nr ref.: ZDM.DP.35.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-12-14 2018-12-28 -
KIEROWNIK ODDZIAŁU ROZWOJU USŁUG "POZnan*KONTAKT"
Nr ref.: PK/212/2018
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2018-12-05 2018-12-30 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.