Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds. windykacji należności
Nr ref.: ZTM.DO.1110.22.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2017-11-30 2017-12-11 -
opiekun w Żłobku
Nr ref.: ZŻNr3/8/2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 3
2017-11-30 2017-12-12 -
Ds. księgowości podatkowej
Nr ref.: FN/186/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-11-30 2017-12-14 zgłoś swoje CV
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Nr ref.: PMP/190/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-12-01 2017-12-14 -
główny księgowy
Nr ref.: IXLO.120.01.2017
Jednostka: IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
2017-11-24 2017-12-15 -
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/10/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-11-24 2017-12-15 -
Główny księgowy
Nr ref.: P20.12116.2017
Jednostka: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
2017-12-05 2017-12-15 -
DS. KONTROLI I PROJEKTÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Nr ref.: TZ/181/2017
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2017-11-23 2017-12-17 zgłoś swoje CV
DS. FINANSOWYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Nr ref.: KPRM/189/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-12-07 2017-12-17 zgłoś swoje CV
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.7.2017
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2017-12-06 2017-12-18 -
ds. projektowania urbanistycznego nr 3
Nr ref.: MPU-OR/1000-10/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-12-06 2017-12-18 -
ds. projektowania urbanistycznego nr 22
Nr ref.: MPU-OR/1000-11/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-12-06 2017-12-18 -
DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Nr ref.: MOPR/80/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-12-07 2017-12-18 -
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /192/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-12-06 2017-12-21 zgłoś swoje CV
KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI
Nr ref.: PRD/193/2017
Wydział: Gabinet Prezydenta
2017-12-08 2017-12-22 zgłoś swoje CV
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/195/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-12-08 2017-12-26 zgłoś swoje CV
spec.ds infrastrukyury Palmiarni
Nr ref.: 9/2017
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2017-10-23 2017-12-29 -
rzemieślnik - ogrodnik / woźny
Nr ref.: ZSPS.II.1210/77/2017
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2017-11-02 2017-12-29 -
główny księgowy
Nr ref.: SP.78-111-3/17
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 78
2017-11-15 2017-12-29 -
Operator elektronicznych monitorów ekranowych
Nr ref.: SMMP.III/1110-26/17
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2017-12-09 2017-12-29 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.