« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMP

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) uprzejmie informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w UMP.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. KOMUNIKACJI I PLANOWANIA WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Nr ref.: ZSS/79/2014
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2014-10-10 2014-10-21 zgłoś swoje CV
Specjalista ds.trnsportu aglomeracyjnego i rozwoju sieci komunikacyjnej
Nr ref.: ZTM.DL.1110-25/14
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-10-09 2014-10-23 -
stanowisko urzędnicze - referent ds. uczniów w wymiarze 0,75 etatu
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (Przedszkole Nr 175 , Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury )
2014-10-16 2014-10-24 -
Referent ds. administracyjnych
Nr ref.: P48-REF/ADMIN
Jednostka: Przedszkole Nr 48
2014-10-20 2014-10-27 -
DS. OFERT INWESTYCYJNYCH I MONITORINGU
Nr ref.: OI/80/2014
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
2014-10-14 2014-10-28 zgłoś swoje CV
referent ds. płac
Nr ref.: Szkoła Podstawowa nr 84
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
2014-10-21 2014-11-03 -
główny księgowy - rachunkowość budżetowa
Nr ref.: Szkoła Podstawowa nr 84
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
2014-10-21 2014-11-03 -
główny ksiegowy - 0,25 etatu
Nr ref.: P2.120-1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 2
2014-10-16 2014-11-19 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Oferty pracy