« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
główna księgowa
Nr ref.: SP51-120/01/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca
2016-10-19 2016-12-04 -
DS. PROJEKTÓW
Nr ref.: NW/139/2016
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2016-11-17 2016-12-04 zgłoś swoje CV
DS. AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Nr ref.: OW/143/2016
Wydział: Wydział Oświaty
2016-11-22 2016-12-04 zgłoś swoje CV
ds. pomocy mieszkaniowej
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.17.2016
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2016-11-22 2016-12-05 -
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: MOPR/40/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-11-24 2016-12-05 -
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO I OBSŁUGI PROGRAMU BANKOWEGO NR 3
Nr ref.: MOPR/41/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-11-28 2016-12-07 -
ds. obsługi klienta nr 2
Nr ref.: MPU-OR/1000-12/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-11-28 2016-12-07 -
radca prawny - bieżąca obsługa
Nr ref.: ZTM.DO.1110.33.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-11-22 2016-12-08 -
ds.planowania i realizacji inwestycji
Nr ref.: ZTM.DO.1110.36.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-11-24 2016-12-08 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.166.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-11-23 2016-12-09 -
ds. utrzymania dróg
Nr ref.: ZDM/DP/23/2016
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2016-11-24 2016-12-09 -
osoba sprzątająca
Nr ref.: 5/2016
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2016-11-28 2016-12-09 -
specjalista ds. administracji
Nr ref.: 120.2.2016.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2016-11-28 2016-12-09 -
główny księgowy
Nr ref.: ZSS112.120.1.2016
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 112 (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112, Gimnazjum Specjalne Nr 112)
2016-11-30 2016-12-09 -
Główny księgowy
Nr ref.: P189/2/11/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 189
2016-12-01 2016-12-09 -
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/144/2016
Wydział: Wydział Finansowy
2016-11-29 2016-12-11 zgłoś swoje CV
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/150/2016
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2016-12-02 2016-12-11 zgłoś swoje CV
Referent ds. kadr i szkoleń
Nr ref.: SMMP.III/1110-14/16
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2016-11-23 2016-12-12 -
Strażnik Straży Miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-16/16
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2016-11-23 2016-12-12 -
Referent ds. kancelaryjnych
Nr ref.: SMMP.III/1110-15/16
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2016-11-23 2016-12-12 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy