« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds. administracyjnych
Nr ref.: DO.1100.9.2016
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2016-10-07 2016-10-23 -
DYREKTOR BIURA KONTROLI
Nr ref.: PMP/127/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-10-12 2016-10-23 zgłoś swoje CV
DS. ADMINISTRACYJNO - FINANSOWYCH
Nr ref.: RM/129/2016
Wydział: Biuro Rady Miasta
2016-10-14 2016-10-24 zgłoś swoje CV
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/35/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-10-14 2016-10-24 -
Strażnik Straży Miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-13/16
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2016-10-10 2016-10-25 -
Specjalista ds. współpracy
Nr ref.: CIS.110.3.2016
Jednostka: Centrum Inicjatyw Senioralnych
2016-10-14 2016-10-25 -
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.133.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-11 2016-10-26 -
instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ODB1/1/2016
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2016-10-12 2016-10-26 -
DYREKTOR WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Nr ref.: PMP/130/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-10-19 2016-10-29 zgłoś swoje CV
ds. planowania rozwoju infrastruktury Publicznego Transportu Zbiorowego
Nr ref.: ZTM.DO.1110.30.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-10-17 2016-10-31 -
pracownik gospodarczy
Nr ref.: ZŻnr4-Ref 2/2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2016-10-17 2016-10-31 -
Opiekun dziecięcy
Nr ref.: ZŻnr4-Ref1/2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2016-10-17 2016-10-31 -
Terapeuta ds. terapii zajęciowej
Nr ref.: DPS/DN/0100/13/2016
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-20 2016-10-31 -
DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI NR 1
Nr ref.: MOPR/36/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-10-21 2016-10-31 -
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 3
Nr ref.: MOPR/37/2016
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2016-10-21 2016-10-31 -
DS. KOORDYNACJI PROMOCJI
Nr ref.: PRD/131/2016
Wydział: Gabinet Prezydenta
2016-10-20 2016-11-02 zgłoś swoje CV
DS. MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW PARTYCYPACYJNYCH
Nr ref.: TZ/117/2016
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2016-10-19 2016-11-06 zgłoś swoje CV
księgowa w wym. 1/2 etatu
Nr ref.: MDK3.07100.29.2016
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2016-10-13 2016-11-30 -
główna księgowa
Nr ref.: SP51-120/01/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca
2016-10-19 2016-12-04 -
nauczyciel
Nr ref.: 120.1.2016.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2016-06-01 2017-07-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy