« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Sekretarz szkoły
Nr ref.: SP55.120.2.15
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 55 im. Jurija Gagarina
2015-06-24 2015-07-07 -
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/3/2015
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2015-06-24 2015-07-08 -
DS. PRZYGOTOWANIA NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA W PRZETARGU
Nr ref.: GN/89/2015
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2015-07-02 2015-07-12 zgłoś swoje CV
ds.pielęgnacji zieleni
Nr ref.: ZDM/DP/14/2015
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2015-06-30 2015-07-14 -
główny księgowy
Nr ref.: DD3/D/100/01/15
Jednostka: Dom Dziecka Nr 3
2015-07-01 2015-07-15 -
samodzielny referent
Nr ref.: SP90.1./2015
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego
2015-06-18 2015-07-20 -
Terapeuta ds. rehabilitacji
Nr ref.: DPS/DN/0100/3/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-07-06 2015-07-20 -
Inspektor ds. płac
Nr ref.: DPS/DN/0100/02/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-07-06 2015-07-20 -
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/90/2015
Wydział: Wydział Informatyki
2015-07-03 2015-07-24 zgłoś swoje CV
Pielęgniarka
Nr ref.: DPS/DN/0100/04/2015
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2015-07-06 2015-07-27 -
referent ds. płac 1/4 etatu (10 h - tygodniowo)
Nr ref.: 1
Jednostka: Przedszkole Nr 4 "Antoninkowe Skrzaty"
2015-05-19 2015-08-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy