Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
DS. KONTROLI
Nr ref.: ZSS/71/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-04-19 2018-05-06 zgłoś swoje CV
DS. EKONOMICZNYCH
Nr ref.: GN/13/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2018-04-20 2018-05-06 zgłoś swoje CV
DS. PRAWNO - PODATKOWYCH
Nr ref.: FN /72/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-04-20 2018-05-06 zgłoś swoje CV
Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej
Nr ref.: 10/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-04-18 2018-05-07 -
Pielęgniarz/Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej
Nr ref.: 8/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-04-18 2018-05-07 -
Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej
Nr ref.: 9/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-04-18 2018-05-07 -
Pokojowy/Pokojowa w Domu Pomocy Społecznej
Nr ref.: 11/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-04-18 2018-05-07 -
ds. księgowości
Nr ref.: ZTM.DO.1110.7.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-04-20 2018-05-07 -
DS. PLANOWANIA I SPRAWOZDAŃ
Nr ref.: MOPR/27/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-04-20 2018-05-07 -
Elektryk, elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/2/17
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-04-09 2018-05-09 -
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /73/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-04-19 2018-05-09 zgłoś swoje CV
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/76/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-04-20 2018-05-09 zgłoś swoje CV
Główny księgowy
Nr ref.: SP68/4/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 68
2018-04-09 2018-05-11 -
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/77/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-04-20 2018-05-11 zgłoś swoje CV
DS. SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Nr ref.: ZOU /69/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-04-19 2018-05-13 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI INWESTYCJI I REMONTÓW
Nr ref.: ZOU /75/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-04-19 2018-05-13 zgłoś swoje CV
Główny księgowy
Nr ref.: ZSP6/4/2018
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
2018-04-12 2018-05-14 -
Starsza księgowa
Nr ref.: VLO.111.1.2018
Jednostka: V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
2018-04-13 2018-05-18 -
sekretarz szkoły
Nr ref.: 3/2018
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2018-04-20 2018-05-30 -
Pielęgniarka na oddziale
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2018-01-16 2018-05-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.