Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
Inspektor ds. administracyjnych i współpracy z CUW
Nr ref.: DPS/DN/0100/13/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2018-06-11 2018-06-29 -
Specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji w Zespole Dziennych Domów Pomocy
Nr ref.: 19/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-06-14 2018-06-29 -
Sprzedawca biletów
Nr ref.: ZTM.DO.1110.14.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-06-18 2018-06-29 -
Pedagog w Centrum Wspierania Rodzin " Swoboda"
Nr ref.: 21/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-06-18 2018-06-29 -
Specjalista ds. księgowości w CUW
Nr ref.: 20/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-06-18 2018-06-29 -
Główny księgowy
Nr ref.: SP28/01/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
2018-06-18 2018-06-29 -
sekretarz
Nr ref.: ZSP3/1/2018
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Przedszkole Nr 104 "Bajlandia" , Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Arkadego Fiedlera)
2018-04-26 2018-06-30 -
Intendent
Nr ref.: ZS5/SD/1111/04/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2018-05-24 2018-06-30 -
Pomoc nauczyciela przedszkola
Nr ref.: ZS5/SD/1111/06/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2018-06-04 2018-06-30 -
główny księgowy
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 29 im. Plastusia
2018-06-19 2018-06-30 -
DS. ZABEZPIECZENIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
Nr ref.: OR /116/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-06-13 2018-07-01 zgłoś swoje CV
DS. EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA I KONSERWACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nr ref.: ZKB/117/2018
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2018-06-14 2018-07-01 zgłoś swoje CV
DS. ORGANIZACYJNYCH
Nr ref.: ZOU/124/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-06-21 2018-07-02 zgłoś swoje CV
Opiekun/Opiekunka w Domu Pomocy Społecznej
Nr ref.: 22/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-06-21 2018-07-02 -
DS. ROZLICZEŃ
Nr ref.: FN /125/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-06-21 2018-07-02 zgłoś swoje CV
DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Nr ref.: MOPR/42/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-06-22 2018-07-02 -
DS. ZBYWANIA PRZETARGOWEGO
Nr ref.: GN/126/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2018-06-21 2018-07-04 zgłoś swoje CV
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.15.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-06-25 2018-07-05 -
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.16.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-06-25 2018-07-05 -
specjalista-akwarysta
Nr ref.: PP/07/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-06-07 2018-07-06 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.