Oferta: DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Data publikacji: 2018-06-13
Nr ref.: KPRM/120/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Stanowisko: DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-11

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów
 • nadzór nad realizowanymi projektami
 • poszukiwanie i analiza możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych  min. w ramach partnerstwa publiczno-prawnego
 • prowadzenie doradztwa dla jednostek w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz zarządzania projektami

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • przynajmniej dwuletni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowania i rozliczania projektów dofinansowywanych z UE lub innych środków zewnętrznych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • wiedza z zakresu programów unijnych, zarządzania  i rozliczania projektów
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - MS Office
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich, zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków międzynarodowych
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy okazać na rozmowie kwalifikacyjnej

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie z wykorzystaniem komputera, wymaga wyjść poza miejsce pracy oraz wyjazdów służbowych; wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi stanowiskami
i instytucjami; miejsce pracy nie jest przystosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-11 14:13 - informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)