Oferta: DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH

Data publikacji: 2017-09-13
Nr ref.: NW/144/2017
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Stanowisko: DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH
Informacje dodatkowe: zastępstwo do czerwca 2020 r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-11-02

Zakres podstawowych czynności

 • opiniowanie planów rzeczowo - finansowych spółek prawa handlowego
 • opiniowanie pod względem ekonomicznym koncepcji dokapitalizowania spółek z udziałem Miasta oraz wyposażania w składniki majątkowe fundacji, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych
 • opracowywanie lub opiniowanie pod względem ekonomicznym koncepcji przekształceń własnościowych lub organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych
 • opracowywanie lub opiniowanie założeń ekonomicznych dla nowych podmiotów, których celem jest realizacja zadań własnych i zleconych gminy, w formie spółek prawa handlowego
 • sporządzanie opinii o sprawozdaniach finansowych spółek prawa handlowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz miejskich instytucji kultury
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek z udziałem Miasta

Wymagania obowiązkowe

 • ukończone studia II stopnia - kierunki ekonomiczne
 • doświadczenie związane ze sporządzaniem analiz ekonomicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prezentacji wyników analiz
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość ustawy o VAT, CIT

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami; wyjścia poza miejsce pracy; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_NW_144_2017.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-02 15:22 - Rekrutacja NW/144/2017 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)