Oferta: kierownik gospodarczy

Data publikacji: 2017-09-13
Nr ref.: 9/2017
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Stanowisko: kierownik gospodarczy
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

- zajmowanie się zamówieniami publicznymi

- gospodarowanie mieniem

- administrowanie placówką

Wymagania obowiązkowe

- znajomość prawa: ustawa prawo zamówień publicznych oraz doświadczenie w zakresie jego stosowania

- doświadczenie w zakresie gospodarowania mieniem

- co namniej 6 letni staż zawodowy na tym stanowisku - wykształcenie średnie (ekonomicze/techniczne/administracyjne)

- co najmniej 2 letni staż zawodowy na tym stanowisku - wykształcenie wyższe (ekonomiczne/techniczne/administracyjne)

Wymagania dodatkowe

- bardzo dobra organizacja czasu pracy

- przedsiębiorczość

- komunikatywność

- dyspozycyjność

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny

Inne informacje:

Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty prosimy przesyłać na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań

lub kadry@pceuip.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017r. do godz. 15-tej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań w terminie do 2017-09-25.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Jujeczka
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-13 12:19 - nowa oferta (Wprowadzenie informacji)