Oferta: Opiekun/ka

Data publikacji: 2018-06-12
Nr ref.: DPS/DN/0100/15/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Opiekun/ka
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Zakres podstawowych czynności

Obowiązki obejmują wykonywanie czynności:

w ramach usług opiekuńczych - udzielanie pomocy i/lub towarzyszenie mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych z zakresu samoobsługi, higieny i pielęgnacji 

pielęgnowanie i dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych oraz w ramach usług wspomagających m.in

usprawnianie, aktywizacja, pomoc w spędzaniu czasu wolnego, opieka podczas wyjazdów poza DPS

Wymagania obowiązkowe

1. wykszatłcenie średnie

2. ukończona szkoła policealna - kierunek opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejetność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty

1. C.V.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań w terminie do 2018-06-27.

Przetwarzanie danych osobowych

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:38 - P.Michalak (Aktualizacja)