Oferta: Pielęgniarka

Data publikacji: 2017-09-11
Nr ref.: DPS/DN/0100/02/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Pielęgniarka
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

1. Świadczenie uslug pielęgniarsko - medycznych, w tym wykonywanie zaleceń lekarskich przepisanych przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów

2. Świadczenie uslug opiekuńczych i udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji m.in. toaleta, kąpiel, pomoc przy spożywaniu posiłków, przesłanie łóżka

3. Swiadczenie usług wspomagających m.in. prowadzenie elementów usprawniania ruchowego, pomoc w aktywnym spędzaniu czasu

4. Uczestniczenie w pracach Zespolu Terapeutyczno - Opiekuńczego

5. Prowadzenie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

Wyksztalcenie minimum srednie pielęgniarskie

Posiadanie prawa wykonywania zawodu

Posiadanie pelni praw obywatelskich

Wymagania dodatkowe

Umiejetność pracy w zespole

Doświadcsenie w pracy z osobami w wieku podeszlym i niepełnosprawnymi fizycznie

Umiejetności interpresonalne

Wymagane dokumenty

List motywacyjny

CV

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacji

Inne informacje:

Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy przynieść oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań w terminie do 2017-09-25.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-11 16:45 - P.Michalak (Aktualizacja)