Oferta: Pielęgniarka

Data publikacji: 2018-01-10
Nr ref.: DPS/DN/0100/02/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Pielęgniarka
Informacje dodatkowe: 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-09

Zakres podstawowych czynności

1. Świadczenie uslug pielęgniarsko - medycznych, w tym wykonywanie zaleceń lekarskich przepisanych przez lekarza rodzinnego lub lekarzy specjalistów

2. Świadczenie uslug opiekuńczych i udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji m.in. toaleta, kąpiel, pomoc przy spożywaniu posiłków, przesłanie łóżka

3. Swiadczenie usług wspomagających m.in. prowadzenie elementów usprawniania ruchowego, pomoc w aktywnym spędzaniu czasu

4. Uczestniczenie w pracach Zespolu Terapeutyczno - Opiekuńczego

5. Prowadzenie dokumentacji

Wymagania obowiązkowe

Wyksztalcenie minimum srednie pielęgniarskie

Posiadanie prawa wykonywania zawodu

Posiadanie pelni praw obywatelskich

Wymagania dodatkowe

Umiejetność pracy w zespole

Doświadcsenie w pracy z osobami w wieku podeszlym i niepełnosprawnymi fizycznie

Umiejetności interpresonalne

Wymagane dokumenty

List motywacyjny

CV

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacji

Inne informacje:

Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy przynieść oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej

Informacja o wyniku naboru

Informacja o braku kandydatów - pielęgniarka 1 etat.odt plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-09 09:37 - P.Michalak (Aktualizacja)