Oferta: Pokojowa

Data publikacji: 2018-02-09
Nr ref.: DPS/DN/0100/04/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Pokojowa
Informacje dodatkowe: 2 etaty

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-03-01

Zakres podstawowych czynności

1. Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach mieszkalnych DPS i sprzątanie ich na bieżąco co najmniej 1 raz dziennie

2.Utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców - łazienek, kuchenek, korytarzy i holi, pokoi dziennego pobytu, stołówki i sprzątanie ich    

3. Przywożenie posiłków na oddział, ich rozwożenie do pokoi mieszkańców oraz przygotowywanie drobnych posiłków na życzenie mieszkańców                   

4. Pomoc mieszkańcom w utrzymaniu  czystości odzieży osobistej i obuwia oraz w wymianie pościeli i bielizny

5. Przesłanie łóżka mieszkańcowi   obejmuje częściową lub całościową zmianę pościeli, stosowanie udogodnień, zabezpieczenie mieszkańca  przed urazem, poprawienie pościeli stosownie do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańca

6. Wymiana ręczników mieszkańców, co najmniej dwóch sztuk na osobę nie rzadziej niż 1 raz na tydzień

7. Dopilnowanie zapewnienia mieszkańcom  środków czystości i higienicznych

 8. Kąpiel mieszkańca pod nadzorem w łazience

 9. Pomoc mieszkańcowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej

10. Pomoc mieszkańcowi w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym podtrzymywanie kontaktów z innymi mieszkańcami domu, udział w imprezach na terenie DPS

   

Wymagania obowiązkowe

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 4. wykształcenie zawodowe

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy (kserokopie).
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów - pokojowa 1 etat.odt

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyborze - pokojowa 1 etat.odt plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-01 12:44 - P.Michalak (Aktualizacja)