Oferta: Pokojowa

Data publikacji: 2018-06-12
Nr ref.: DPS/DN/0100/16/2018
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Pokojowa
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

1. Utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach mieszkalnych DPS i sprzątanie ich na bieżąco co najmniej 1 raz dziennie

2.Utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców - łazienek, kuchenek, korytarzy i holi, pokoi dziennego pobytu, stołówki i sprzątanie ich    

3. Przywożenie posiłków na oddział, ich rozwożenie do pokoi mieszkańców oraz przygotowywanie drobnych posiłków na życzenie mieszkańców                   

4. Wymiana ręczników mieszkańców i ich pościeli

  

Wymagania obowiązkowe

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 4. wykształcenie zawodowe

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Samodzielność i komunikatywność.
 4. Znajomość problematyki pracy w warunkach Domu Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy (kserokopie).
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
 5. Oświadczenie o niekaralności.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań w terminie do 2018-06-27.

Przetwarzanie danych osobowych

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:40 - P.Michalak (Aktualizacja)