Oferta: ds. analiz przestrzennych

Data publikacji: 2019-05-15
Nr ref.: GK/91/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. analiz przestrzennych
Informacje dodatkowe: Oddział Monitoringu Utrzymania Czystości i Porządku

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-06-14

Zakres podstawowych czynności

 • monitorowanie, przy użyciu webowej i mobilnej aplikacji "Poznań w porządku", zgłaszanych przez mieszkańców interwencji z zakresu czystości i porządku w Mieście
 • weryfikowanie danych dot. ww. interwencji w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania oraz kierowanie zgłoszeń do właściwych wydziałów Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych
 • współpraca z Aquanet S.A. przy identyfikacji nieruchomości, które posiadają techniczne możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • udział w kontrolach terenowych dotyczących wykonania ustawowego obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka przestrzenna
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • umiejętność obsługi systemów informacji przestrzennej
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie zawodowe w obszarze inżynierii środowiska
 • znajomość programów iGeoMap, QGis, AutoCad

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_91_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-14 10:01 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)